Co je udržovaná osvětlenost?

Zajištění konstantní osvětlenosti v průběhu času

Udržovaná osvětlenost je termín používaný v oblasti osvětlovací techniky a představuje minimální úroveň osvětlenosti, která musí být zachována v průběhu celé životnosti osvětlovacího systému. Tento koncept je důležitý, protože v průběhu času dochází ke snižování světelné účinnosti světelných zdrojů (například kvůli stárnutí LED čipů nebo znečištění svítidel), což vede k postupnému snižování úrovně osvětlení v daném prostoru.

Kde se udržovaná osvětlenost používá?

  1. Pracovní prostory: V kancelářích, výrobních halách, laboratořích a dalších pracovních prostředích, kde je pro bezpečnost a efektivitu práce důležité udržovat dostatečnou úroveň osvětlení.

  2. Veřejné prostory: V obchodech, školách, nemocnicích, knihovnách a dalších veřejných budovách, kde je důležité zajistit pohodlí a bezpečnost návštěvníků a zaměstnanců.

  3. Venkovní osvětlení: Na ulicích, parkovištích a ve veřejných parcích, kde je pro bezpečnost chodců a vozidel nezbytné udržovat konzistentní úroveň osvětlení.

  4. Bezpečnostní osvětlení: V nouzových východech a evakuačních cestách, kde musí být udržována minimální úroveň osvětlení pro bezpečnou evakuaci v případě nouze.

Jak se dosahuje udržované osvětlenosti?

  • Návrh a plánování: Počáteční návrh osvětlovacího systému by měl zahrnovat výpočty očekávaného snížení světelného výkonu a znečištění svítidel, aby byla zajištěna požadovaná úroveň osvětlení po celou dobu provozu.

  • Pravidelná údržba: Čištění svítidel a výměna světelných zdrojů jsou nezbytné pro udržení požadované úrovně osvětlení.

  • Monitoring a měření: Pravidelné kontroly a měření úrovně osvětlení v prostoru pomáhají zajistit, že jsou normy udržované osvětlenosti splněny.

Udržovaná osvětlenost je klíčová pro zajištění, že osvětlovací systémy jsou nejen efektivní a energeticky úsporné, ale také že splňují bezpečnostní a funkční požadavky po celou dobu svého používání.