Co je třída ochrany (el. spotřebičů)?

Význam třídy ochrany pro bezpečnost svítidel

Třída ochrany elektrických spotřebičů je klasifikace, která udává úroveň ochrany proti nebezpečnému dotyku a úrazu el. proudem. Tato ochrana je důležitá pro bezpečnost uživatelů. Existují čtyři třídy ochrany (v EU jsou schváleny pouze třídy I, II a III), které se liší podle toho, jak je el. zařízení konstruováno pro ochranu proti dotyku částí pod napětím a jak jsou izolovány.

Třídy ochrany el. zařízení

 • Třída 0 (bez ochrany):

  • El. zařízení této třídy nemá žádnou speciální ochranu proti nebezpečnému dotyku živých částí pod el. napětím.
  • Tato zařízení nemají uzemnění ani dvojitou izolaci. Znamená to, že pokud dojde k poruše nebo nějakému problému s izolací, mohou kovové části zařízení nést nebezpečné napětí, což představuje významné riziko pro uživatele.
  • V EU nejsou el. spotřebiče této třídy ochrany povoleny!
 • Třída I (ochrana uzemněním):

  • Tato třída vyžaduje, aby byly všechny kovové části spotřebiče, které mohou nést napětí v případě závady, uzemněny.
  • Příklad: Domácí spotřebiče jako jsou pračky nebo trouby, které mají třížilový kabel (fáze, nulák, zem).
 • Třída II (dvojitá izolace):

  • Spotřebiče třídy II mají dvojitou izolaci mezi napěťovou částí a vnějšími kovovými částmi. Tyto spotřebiče nevyžadují uzemnění.
  • Příklad: Některé typy kuchyňských spotřebičů, nabíječky na mobily, elektrické nářadí. (dvojkolík do zásuvky)
 • Třída III (ochrana nízkým napětím):

  • Zařízení třídy III jsou navržena tak, aby pracovala s bezpečným extra nízkým napětím (SELV), což znamená, že nemohou dosáhnout napětí, které by bylo i při dotyku nebezpečné.
  • Příklad: Některé druhy osvětlení, jako jsou LED světla nebo zahradní osvětlení.

Důležité body

 • Bezpečnostní normy vyžadují, aby byla třída ochrany zařízení jasně označena.
 • Výběr správné třídy ochrany je důležitý pro zajištění bezpečnosti a vhodnosti zařízení pro dané použití.
 • Třída ochrany je zejména důležitá v prostředích, kde je vyšší riziko elektrického úrazu, například v prostředí s vysokou vlhkostí nebo tam, kde jsou zařízení přístupná veřejnosti.

Význam správného výběru třídy ochrany

Při výběru elektrických spotřebičů je zásadní zvážit třídu ochrany, zejména v závislosti na prostředí, kde bude zařízení používáno. Například v prostředích s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny nebo kuchyně, může být důležité vybírat spotřebiče s vyšší úrovní ochrany, aby se předešlo riziku elektrického úrazu.

Další aspekty bezpečnosti el. zařízení

Kromě třídy ochrany je třeba brát v úvahu i další bezpečnostní aspekty, jako je odolnosti zařízení vůči prachu a vodě. Tuto informaci nám dává kód IP krytí a je obzvláště důležitá pro zařízení určená pro použití venku nebo ve vlhkých prostředích.

Správný výběr třídy ochrany je klíčový pro zajištění bezpečného a efektivního fungování elektrických spotřebičů. Spotřebitelé by měli být vždy dobře informováni o specifikacích a bezpečnostních normách souvisejících s elektrickými zařízeními, které plánují používat. Tímto způsobem mohou zajistit nejen vlastní bezpečnost, ale také optimální výkon zařízení v rámci jejich domácnosti nebo pracovního prostoru. Bezpečnost by měla být vždy na prvním místě, a proto je důležité neopomíjet třídu ochrany při výběru a instalaci elektrických spotřebičů.