Co je tolerance barev MacAdam?

Důležitost tolerance barev v osvětlovací technice

Tolerance barev MacAdam, známá také jako MacAdamovy elipsy, jsou koncept z oblasti osvětlení, který se používá k popisu rozsahu viditelných rozdílů barvy světla. Tento koncept byl vyvinut Dr. Davidem L. MacAdamem ve 40. letech 20. století a stále je důležitý v aplikacích, kde je kritická přesná teplota chromatičnosti, jako je v oblasti LED osvětlení, monitorů a televizorů.

MacAdamovy elipsy jsou založeny na experimentálním pozorování, že rozdíly v barevném vnímání nejsou rovnoměrně rozložené po celém barevném prostoru. Místo toho jsou některé barvy vnímány jako blíže k sobě než jiné, i když je mezi nimi stejná matematická vzdálenost v barevném prostoru. MacAdam to znázornil pomocí elips na barevném diagramu CIE 1931 XYZ. Velikost a orientace těchto elips reprezentují oblasti, ve kterých průměrný pozorovatel nezaznamená rozdíl mezi barvami uvnitř jedné elipsy.

V praktickém použití, zejména v LED technologii, se termín "MacAdamova elipsa" používá k popisu "tolerance barevného odstínu". Například, LED dioda s tolerancí "3 MacAdamovy elipsy" znamená, že odchylky v barevném odstínu této LED by neměly být viditelné pro průměrného pozorovatele, protože všechny barvy produkované touto LED padají do oblasti určené třemi elipsami na MacAdamově diagramu.

Menší počet MacAdamových elips znamená přesnější kontrolu a bližší barvu odstínu, což je obzvláště důležité v aplikacích, kde je požadována vysoká barevná konzistence.