Co je SwitchDIM stmívání?

Principy a výhody používání stmívání SwitchDIM

SwitchDIM je jednoduchý manuální způsob stmívání svítidel, který se používá pro regulaci intenzity osvětlení. Je to metoda, která umožňuje uživatelům stmívat a rozjasňovat světla pouze pomocí standardního vypínače (tlačítka), bez nutnosti instalace složitých stmívacích systémů. Tento systém je nejčastěji používán pro stmívání svítidel v domácnostech. .

Funguje tak, že se při rychlém stisknutím vypínače - tlačítka (během krátké doby < 2 sekundy) svítidlo rozsvítí nebo naopak zhasne. V případě, že tlačítko podržíme déle, aktivuje se funkce stmívání a svítidlo se začně postujně rozjasňovat nebo naopak ztlumovat. Tento typ stmívání je uživatelsky velmi přívětivý a nevyžaduje další kabeláž nebo speciální vypínače, což jej činí jednoduchým a nákladově efektivním řešením pro stmívání osvětlení.

Je však nutno s tímto způsobem stmívání počítat při nových instalacích elektrických rozvodů. Stmívání je prováděno spínáním fáze do svorek DALI na LED driveru, ale je také nutné aby byl driver připojený ke stálému napájecímu napětí 230V na napájecí svorky. Způsoby možného zapojení stmívatelného svítidla s funkcí SwitchDIM jsou na tomto schématu:

Svítidlo se SwitchDIM funkcí má paměťovou funkcí, kde si svítidlo pamatuje poslední nastavení intenzity před vypnutím, což umožňuje uživatelům vrátit se k preferované úrovni osvětlení při dalším zapnutí světel.