Co je svítivost?

Význam svítivosti ve světelné technice

Svítivost je fotometrická veličina, která popisuje, jaký světelný tok vysílá světelný zdroj do určitého směru. Vyjadřuje se v kandelách (cd) a jedná se o míru intenzity světla, která je vázána na vnímání světla lidským okem.

Svítivost se odlišuje od světelného toku, který měří celkové množství světla vyzařovaného světelným zdrojem ve všech směrech a vyjadřuje se v lumenech (lm). Zatímco světelný tok je celkové množství světla vyzařované zdrojem, svítivost je množství světla vyzařovaného v konkrétním směru.

Formální definice svítivosti I je: dΦ / dΩ

  • dΦ je diferenciál světelného toku vyzařovaného zdrojem světla
  • dΩ je diferenciál prostorového úhlu, do kterého je světlo vyzařováno

Svítivost je klíčová při návrhu osvětlovacích systémů a při posuzování, jak bude světlo zdroje vnímáno z různých úhlů, což je důležité například při návrhu světlometů automobilů nebo při hodnocení svítidla v prostoru.