Světlařský slovník - pojmy osvětlovací techniky

Světlařský slovník-pojmy osvětlovací techniky lampax.cz

Někdy je složité porozumět výrazům a termínům v oboru osvětlení, tak jsme pro vás připravili tento slovník pojmů z osvětlovací techniky, tzv. světlařský slovník. Tento zdroj informací jsme připravili, aby vám nabídl přehledný a srozumitelný pohled na základní termíny, které se týkají světelné techniky a svítidel ze dřeva. V této specializované oblasti se můžeme setkat s pojmy a terminologií, která může být někdy i matoucí nebo hůře pochopitelná.

Náš světlařský slovník obsahuje běžně používané termíny, které vám pomohou s pochopením daných výrazů. V našem slovníku světelné techniky se také zaměřujeme na nejpotřebnější termíny, které můžete najít v popisech našich dřevěných svítidel a v článcích na našem webu lampax.cz.

Naším cílem bylo vytvořit přehledný zdroj informací, který poskytne odpovědi na otázky týkající se složitého a často technicky náročného jazyka osvětlovací techniky. Ať už jste začínající světlař, zkušený technik, nebo jen někdo, kdo chce porozumět termínům v oboru osvětlení, věříme, že vám bude náš světlařský slovník skvělým a užitečným průvodcem.

A  B  C  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

A

Absolutně černé těleso

Absolutně černé těleso (také nazývané ideální černé těleso) je ideálně černý objekt, který pohlcuje veškeré světlo, které na něj dopadne. Jde o fyzikální model, který ovšem reálně neexistuje. 

Analogové stmívání

Analogové stmívání je technika, která se používá k regulaci jasu a intenzity světla v osvětlovacím systému. Tato technika umožňuje postupné a plynulé snižování nebo zvyšování světelného výkonu bez viditelných kroků. 

B

Baldachýn

Baldachýn je v oblasti závěsných svítidel termín, který označuje krycí prvek nebo kryt umístěný na horním konci závěsu závěsného svítidla, kde je připojeno k elektrickému vedení a ke stropu. Baldachýn má několik důležitých funkcí:

Barevná teplota

Barevná teplota je fyzikální charakteristika světelného záření, která udává teoretickou teplotu, při níž by absolutně černé těleso vyzařovalo světlo se stejným spektrálním složením jako zkoumaný světelný zdroj.

Barevný prostor CIE

Barevný prostor CIE je matematický model, který byl vyvinut mezinárodní komisí CIE (Comission Internationale de l'Éclairage), pro popis a reprezentaci barev. Tento barevný prostor byl vytvořen s cílem vytvořit standardizovaný a objektivní způsob, 

Barva světla

Barva světla je vnímání lidským okem závislé na vlnové délce světla. Každá barva světla má charakteristickou vlnovou délku a může být vnímána jako odstín, který je lidským mozku interpretován na základě stimulace tří druhů světlocitlivých čípků v sítnici oka.

Biodynamické osvětlení

Biodynamické osvětlení je osvětlení navržené tak, aby ovlivňovalo biologické a fyziologické funkce lidského těla, zejména v souvislosti s biologickými rytmy a pohodlím. Tento koncept se zakládá na poznatcích o vlivu světla na lidský cirkadiánní rytmus,

C

Cirkadiánní rytmus

Cirkadiánní rytmus je biologický rytmus, který sleduje periodické změny biologických funkcí v těle a chování u živých organismů. Tento rytmus má přibližnou periodu 24 hodin a ovlivňuje mnoho aspektů našeho života.

CRI

CRI, neboli Index podání barev, je měřítko používané k vyhodnocení schopnosti světelného zdroje zobrazit barvy osvětlených objektů přirozeným způsobem. CRI se používá k určení, jak věrně světelný zdroj reprodukuje barvy ve srovnání s ideálním referenčním světlem (Sluncem).

D

DALI

DALI je digitální adresovatelné rozhraní pro ovládání svítidel. Je to standardizovaný protokol pro stmívání a ovládání osvětlení v budovách. Je to digitální systém, který umožňuje přesné řízení osvětlení v interiérech i exteriérech. 

DALI-2 

DALI-2 je novější verze standardu pro digitální adresovatelné osvětlovací rozhraní (DALI). Jedná se o vylepšenou a rozšířenou verzi původního DALI protokolu, který byl vyvinut pro řízení a stmívání osvětlení.

Dialux

DIALux je profesionální software pro návrh osvětlení a vizualizaci projektů osvětlení. Je určen především pro světlaře, světelné techniky, architekty a designéry osvětlení. Díky tomuto programu lze do půdorysu místností nebo celého domu umístit svítidla a provézt simulaci

Difuzor

Difuzor je součást svítidla, která slouží k rozptýlení světla ze světelného zdroje.  Je to v podstatě kryt světelného zdroje ve svítidle, který býva často plošný (plastová deska) nebo může být i vypouklý, kulatý a různých tvarů podle typu svítidla.

E

Energetická třída

Energetická třída je způsob, jakým se značí energetická efektivita spotřebičů a zařízení, svítidel a světelných zdrojů. Tato barevná stupnice slouží k informování spotřebitelů o tom, jak úsporné nebo energeticky náročné je dané elektrické zařízení.

Eulumdata

Eulumdata je standardizovaný formát dat (soubor s příponou .ldt), který slouží k popisu fotometrických vlastností svítidel, světelných zdrojů, LED diod, žárovek i LED profilů a dalších. Tyto informace zahrnují měřené hodnoty světelného toku

F

Frekvence napájecího napětí

Frekvence napájecího napětí, často označovaná jako síťová frekvence, je pojem v elektrotechnice, který udává, jak často se střídavé napájecí napětí mění v kladném směru a záporném směru v elektrické síti. 

FSC

FSC certifikace je nezávislý systém certifikace lesního hospodářství a výrobků ze dřeva, který byl vyvinut neziskovou organizací FSC. Cílem FSC certifikace je podporovat udržitelné lesní hospodářství, což zahrnuje ekologické, sociální a ekonomické aspekty lesního hospodaření.

G

Goniofotometr

Goniofotometr je zařízení používané v oblasti osvětlovací techniky a fotometrie. Používá se k měření světelného toku, rozložení světla a světelných vlastností svítidel a světelných zdrojů. Toto zařízení umožňuje přesnou analýzu světelných charakteristik

I

IES soubor

Soubor IES je speciální formát souboru používaný v oblasti osvětlovací techniky pro ukládání světelných dat a charakteristik svítidel. Tyto soubory obsahují informace o tom, jak je světlo vyzařováno ze světelného zdroje nebo svítidla do okolního prostoru.

Index podání barev

Index podání barev nebo-li CRI (Color Rendering Index) je číslo, které slouží k hodnocení schopnosti světelného zdroje nebo svítidla zobrazit barvy přirozeně a věrně v porovnání s ideálním zdrojem světla (Sluncem).

IP krytí

Stupeň krytí IP (Ingress Protection) je standardní systém klasifikace, který určuje míru ochrany, kterou elektrické zařízení nebo svítidlo poskytuje proti vniknutí pevných částic (včetně prachu a vody) dovnitř zařízení.

J

Jas

Jas je fyzikální a fotometrická veličina, která měří množství světla vyzářeného zdrojem světla nebo odráženého povrchem, na jednotku plochy. Tato veličina udává, jak intenzivní je světlo vnímané lidským okem na dané ploše.

K

Kandela

Kandela je základní jednotka svítivosti v Mezinárodním systému jednotek (SI). Je definována jako svítivost ve směru daného světelného zdroje, který vyzáří monochromatické záření. To znamená, že kandela měří, jak "jasně" svítidlo nebo světelný zdroj svítí v určitém směru.

Kartézský diagram

Kartézský diagram svítidla je graf používaný v osvětlovací technice k vizualizaci distribuce světla vyzařovaného ze svítidla nebo světelného zdroje. Tento typ diagramu je zásadní pro porozumění tomu, jak svítidlo vyzařuje světlo do prostoru a je klíčovým prvkem pro návrh efektivního osvětlení.

Kuželový diagram

Kuželový diagram svítidla je graf používaný v osvětlovací technice, který pomáhá představit si a analyzovat rozložení světla emitovaného svítidlem. Tento typ diagramu je užitečný pro posouzení, já bude osvětlenost (kolik luxů) bude pod svítidlem v dané montážní výšce

L

LED čip

LED čip je velmi malý polovodičový prvek s PN přechodem (dioda). Když prochází jeho anodou a katodou elektrický proud, dochází k nabuzení elektronů v polovodičovém materiálu, což vede k emisi fotonů - světla.

LED dioda

LED dioda je elektronická součástka, která generuje světlo, když elektrický proud prochází přes jeho PN přechodem. Termín "LED" znamená "Light Emitting Diode," což v překladu znamená "dioda emitující světlo."

LED driver

LED driver (LED předřadník / LED trafo) je elektronické zařízení, které slouží k napájení a řízení LED diod. Jeho hlavním úkolem je poskytovat konstantní elektrický proud pro LED modul, aby byly zajištěny jeho optimální pracovní podmínky.

LED modul

LED modul je elektronická jednotka, která obsahuje více světelných LED diod. Ty jsou umístěny na desce plošných spojů (DPS), která slouží i jako tepelný vodič odvádějící teplo z LED do okolního prostředí, nebo do chladiče.

Lumen

Lumen (zkratka lm) je jednotka světelného toku, Je to množství světla vyzařovaného svítidlem (světelným zdrojem) do okolí. Čím více lumenů má světelný zdroj, tím jasnější je jeho světlo - tím více svítí.

Luminofor

Luminofor je látka nebo materiál, který absorbuje elektromagnetické záření, jako je např. UV světlo nebo viditelné světlo (např. modré), a poté ho opět vyzáří ve formě viditelného bílého světla. Tento jev se nazývá luminiscence.

Lux

Lux (zkratka lx) je jednotka vyjadřující osvětlenost. Je to míra intenzity světla na určitém povrchu. V luxech se vyjadřuje, kolik světla dopadá na metr čtvereční povrchu. Tato jednotka je základním způsobem určování intenzity osvětlení v různých prostorech

M

Měrný výkon

Měrný výkon je termín, který označuje světelnou účinnost, kterou má LED svítidlo nebo LED dioda za účelem emitování světla. Udává se v jednotkách lm/W - jednotka světelného toku (lm) na jednotku příkonu (W).

Montura

xxx

N

Náhradní teplota chromatičnosti

Náhradní teplota chromatičnosti, někdy nazývaná též barevná teplota, je číselný parametr používaný k určení odstínu bílého světla vydávaného svítidlem. Tato hodnota vyjadřuje relativní teplotu, při níž by byla barva světla srovnatelná s barvou světla

Napájecí napětí

Napájecí napětí je elektrické napětí dodávané do zařízení nebo elektrického obvodu, aby jej napájelo a umožnilo jeho správné fungování. Toto napětí je dodáváno z externího zdroje, jako je přenosová soustava (elektrická zásuvka)

Napěťový napájecí zdroj

Napěťový napájecí zdroj nebo-li zdroj konstantního napětí (CV) je elektrické zařízení, které poskytuje elektrické napájecí napětí pro funkci elektronických zařízení nebo elektrických obvodů. Jeho hlavní funkcí je dodávat konstantní elektrické napětí o určité hladině.

Neutrální bílá

Neutrální bílá barva světla je typický odstín bílé, který nemá žádný výrazný nádech do teplých ani studených tónů. Tato barevná teplota se často používá v osvětlení, kde je vyžadována vyvážená a neutrální kvalita světla nebo barvy, jako jsou kanceláře, kuchyně nebo obývací pokoje.

O

Osvětlenost

Osvětlenost je fyzikální veličina, která měří množství světla dopadajícího na určitou plochu. Je vyjádřena v luxech (lx) a udává, kolik viditelného světla dopadá na jednotku plochy. Matematicky je osvětlenost definována jako světelný tok (lm) dělený plochou (m2), na kterou světlo dopadá:

P

PEFC

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) je mezinárodní organizace, která se zabývá certifikací pro udržitelné hospodaření s lesy. PEFC certifikace je systém, který slouží k zajištění udržitelného využívání lesních zdrojů.

PMMA

PMMA je zkratka polymethylmethakrylátu, který je známý také jako akrylát nebo lidově plexisklo. Jedná se o transparentní nebo mléčný a barevný termoplastický materiál, který se používá v mnoha různých aplikacích, zejména v oblasti plastových výrobků

Polární diagram

Polární diagram svítidla je grafické znázornění rozložení světelného toku svítidla ve všech směrech. Tento diagram je zásadním nástrojem pro návrh osvětlení, který je důležitý pro světlaře, designéry a architekty. Tento graf poskytuje důležité informace o tom, jak světlo z daného zdroje svítí a rozšiřuje se v prostoru.

Proudový napájecí zdroj

Proudový napájecí zdroj nebo také zdroj konstantního proudu, je typ napájecího zdroje, který dodává konstantní (stabilní) elektrický proud pro napájení LED diod v LED modulu. Tento proud zůstává vždy konstantní a je nezávislý na výši napětí tohoto zdroje.

Přisazené svítidlo

Přisazené svítidlo, také nazývané stropní svítidlo, je typ svítidla, které je připevněno přímo na strop, případně na stěnu místnosti. Tato svítidla mají obvykle nízký profil a jsou ke stropu připevněna z pravidla pomocí montážní konzoly (montury)

Příkon svítidla

Příkon je fyzikální veličina, která udává, kolik energie spotřebuje elektrický spotřebič nebo svítidlo. Jedná se o míru, jakou spotřebič odebírá elektrickou energii ze zdroje (například ze zásuvky) a přeměňuje ji na jiný druh energie, například světlo, teplo nebo mechanickou práci (u motorů).

R

Relux

Relux je profesionální světelně-technický software určený k simulaci a výpočtu osvětlení v různých prostředích. Umožňuje uživatelům navrhovat, simulovat a optimalizovat osvětlení v interiérech i exteriérech, a to jak pro umělé, tak pro denní světlo.

R-MMA

Jako R-MMA se označuje recyklované PMMA, neboli plexisklo. Jde o 100% recyklovaný materiál získaný ze zbytků a odřezků PMMA materiálů. Vzhledem k rostoucím tlakům na snižování odpadu a výrobu udržitelných materiálů, recyklace PMMA nabízí možnost znovu využití tohoto cenného termoplastu.

Rovnoměrnost osvětlení

Rovnoměrnost osvětlení je parametr, který vyjadřuje, jak rovnoměrně je prostor osvětlen. Odráží rozdíly v intenzitě světla v různých bodech dané plochy či prostoru a je to důležitá hodnotící veličina při posuzování kvality osvětlení.

S

Samsung LED

Samsung je globální korporace známá hlavně díky svým elektronickým produktům, ale je také jedním z předních výrobců LED diod na světovém trhu. Tato jihokorejská společnost se neustále zaměřuje na výzkum a vývoj, aby produkovala kvalitní a inovativní LED produkty.

Stmívání

Stmívání je proces regulace intenzity světla svítidla. Umožňuje uživatelům měnit jas svítidel podle svých potřeb a představ, což je užitečné pro vytváření atmosféry, snižování spotřeby energie nebo zajištění komfortního osvětlení v závislosti na denní době či aktivitě.

Stropní rozeta

Stropní rozeta (nebo baldachýn) je zásadní součástí většiny závěsných svítidel. Je to ta část svítidla u stropu, ze které vede přívodní kabel nebo závěsná lanka. Ačkoliv může na první pohled působit jako čistě dekorativní prvek, má několik klíčových funkcí.

Stropní svítidlo

Stropní svítidlo (přisazené svítidlo) je typ svítidla, které je určeno k montáži přímo na strop místnosti. Jeho primárním úkolem je poskytnout plošné osvětlení celé místnosti, nikoliv jen bodové osvětlení určitého prostoru.

Střední doba životnosti

Střední doba životnosti, často označována také jako střední délka života nebo medián doby životnosti, je statistický odhad času, po který polovina souboru zkoumaných jednotek (např. svítidel) svítí, zatímco druhá polovina dosáhne konce své životnosti.

Studená bílá

Studená bílá je označení pro charakteristickou barevnou teplotu světla LED diod, zářivek a dalších světelných zdrojů, který má vysokou teplotu chromatičnosti, typicky v rozmezí 5 500 K až 6 500 K (kelvinů).

Světelná účinnost

Světelná účinnost (měrný výkon) je míra, která popisuje, jak efektivně světelný zdroj přeměňuje elektrickou energii na světelnou energii. Vypočítává se jako poměr vyzařovaného světelného toku (v lumenech, lm) ke spotřebovanému elektrickému příkonu svítidla

Světelný tok

Světelný tok je kvantitativní míra celkového množství viditelného světla vyzářeného světelným zdrojem. Vyjadřuje se v jednotkách lumen (lm) a popisuje, jak intenzivně svítí světelný zdroj nebo svítidlo v oblasti viditelného spektra lidským okem.

Svítivost

Svítivost je fotometrická veličina, která popisuje, jaký světelný tok vysílá světelný zdroj do určitého směru. Vyjadřuje se v kandelách (cd) a jedná se o míru intenzity světla, která je vázána na vnímání světla lidským okem.

SwitchDIM

SwitchDIM je jednoduchý manuální způsob stmívání svítidel, který se používá pro regulaci intenzity osvětlení. Je to metoda, která umožňuje uživatelům stmívat a rozjasňovat světla pouze pomocí standardního vypínače (tlačítka)

T

Teplá bílá

Teplá bílá barva je odstín světla, který má nižší barevnou teplotu (teplotu chromatičnosti), v rozmezí mezi 2 700 K a 3 300 K (kelvinů). Tato barevná teplota vytváří žlutější a teplejší světelný efekt, který je více do oranžova.

Teplota chromatičnosti

Teplota chromatičnosti, někdy také nazývána jako barva světla, je klíčovým parametrem při výběru svítidla, který určuje odstín bílého světla. Tato hodnota, měřená v kelvinech (K), nám pomáhá rozlišit mezi teplejšími a chladnějšími odstíny světla.

Textilní kabel

Textilní kabel, někdy také nazývaný látkový, je elektrický kabel, který je obalen vrstvou tkaného textilního materiálu. Tento obal dodává kabelu dekorativní vzhled a může být vyroben z různých materiálů, jako je bavlna, len, polyester nebo směsi tkanin.

Tolerance barev MacAdam

Tolerance barev MacAdam, známá také jako MacAdamovy elipsy, jsou koncept z oblasti osvětlení, který se používá k popisu rozsahu viditelných rozdílů barvy světla. Tento koncept byl vyvinut Dr. Davidem L. MacAdamem ve 40. letech 20. století a stále je důležitý v aplikacích

TouchDIM

TouchDIM je technologie stmívání osvětlení, která umožňuje ovládání intenzity světla pouhým vypínačem - tlačítkem a nepotřebuje ke své funkci žádné další ovladače nebo řídící jednotku. Tato technologie se používá u interiérových LED svítidel

Tridonic

Tridonic je společnost specializující se na výrobu a vývoj komponent pro osvětlovací systémy, včetně LED technologií. Je to významný hráč v oblasti osvětlovacího průmyslu, známý především svými inovativními řešeními

Třída ochrany (el. spotřebičů)

Třída ochrany elektrických spotřebičů je klasifikace, která udává úroveň ochrany proti nebezpečnému dotyku a úrazu el. proudem. Tato ochrana je důležitá pro bezpečnost uživatelů. Existují čtyři třídy ochrany (v EU jsou schváleny pouze třídy I, II a III)

U

Udržovaná osvětlenost

Udržovaná osvětlenost je termín používaný v oblasti osvětlovací techniky a představuje minimální úroveň osvětlenosti, která musí být zachována v průběhu celé životnosti osvětlovacího systému.

V

Výkon svítidla

Výkon svítidla se vztahuje k elektrickému výkonu, který svítidlo spotřebuje, a vyjadřuje se ve wattech (W). Tento výkon zahrnuje spotřebu elektrické energie svítidla, ale na rozdíl od příkonu nezahrnuje dodatečné ztráty

Z

Závěsné svítidlo

Závěsné svítidlo je typ světla, které je zavěšeno ze stropu, obvykle pomocí lanka nebo textilního kabelu. Tato svítidla jsou populární pro jejich estetický vzhled a schopnost poskytovat osvětlení pouze určitého prostoru