Co je světelná účinnost?

Hodnocení světelné účinnosti v osvětlení

Světelná účinnost (měrný výkon) je míra, která popisuje, jak efektivně světelný zdroj přeměňuje elektrickou energii na světelnou energii. Vypočítává se jako poměr vyzařovaného světelného toku (v lumenech, lm) ke spotřebovanému elektrickému příkonu svítidla (ve watech, W). Světelná účinnost se vyjadřuje v jednotkách "lumen na watt" (lm/W).

V praxi umožňuje světelná účinnost porovnávat, jak efektivně různé světelné zdroje produkují světlo vzhledem k množství spotřebované energie - jeho příkonu. Například světelná účinnost klasické žárovky je okolo 10 - 15 lm/W, zatímco moderní LED diody dosahují hodnot světelné účinnosti až 180 lm/W nebo i více.

Světelná účinnost světelných zdrojů se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a technologii:

  1. Klasická žárovka: 10 - 17 lm/W

  2. Halogenová žárovka: 10-20 lm/W

  3. Kompaktní zářivka (CFL):  50-70 lm/W

  4. Lineární zářivka (T8): 80-100 lm/W

  5. LED žárovka: 80-130 lm/W

  6. LED svítidlo: 100-160 lm/W

  7. Metalhalogenidová výbojka: 70-110 lm/W

  8. Vysokotlaká sodíková výbojka: 80-120 lm/W
  9. OLED : 40-60 lm/W

Světelná účinnost je důležitým ukazatelem, zejména v kontextu energetické efektivnosti a snižování spotřeby energie, protože světelné zdroje s vyšší světelnou účinností poskytují stejné množství světla s menším příkonem (s nižší spotřebou el. energie), což vede k úsporám energie.