Co je střední doba životnosti?

Význam střední doby životnosti pro svítidla

Střední doba životnosti, často označována také jako střední délka života nebo medián doby životnosti, je statistický odhad času, po který polovina souboru zkoumaných jednotek (např. svítidel) svítí, zatímco druhá polovina dosáhne konce své životnosti.

V kontextu průmyslových výrobků, jako jsou elektronické komponenty, žárovky nebo stroje, střední doba životnosti poskytuje užitečnou metriku pro porozumění očekávané životnosti produktu.

Například: Pokud je střední doba životnosti klasické žárovky 1 000 hodin, znamená to, že po 1 000 hodinách můžeme očekávat, že polovina těchto žárovek by již selhala, zatímco druhá polovina by stále fungovala.

Je důležité si uvědomit, že střední doba životnosti není to samé co průměrná životnost. Zatímco průměrná životnost je aritmetický průměr všech životností v souboru, střední doba životnosti je bod, kdy polovina souboru již dosáhla konce své životnosti.

Co je střední doba životnosti LED?

Střední doba životnosti LED (často označována jako L70, L80 atd.) odkazuje na dobu provozu, po kterou LED dioda nebo svítidlo dosáhne určitého procenta původního světelného toku. Hodnota za "L" označuje procento původního světelného toku. 

  • L70: Ukazuje, kolik hodin bude trvat, než LED dosáhne 70 % svého původního světelného toku.
  • L80: Značí dobu, po kterou LED dosáhne 80 % svého původního světelného toku.

Tyto metriky jsou důležité, protože LED diody nepřestanou svítit najednou, ale postupně ztrácejí svůj světelný tok. Střední doba životnosti LED proto neposkytuje informaci o tom, kdy LED svítidlo přestane úplně svítit, ale spíše kdy jeho světelný výkon klesne pod přijatelnou úroveň.

Střední doba životnosti LED diod se pohybuje v rozmezí od 25 000 do 50 000 hodin, avšak u vysoce kvalitních LED může tato hodnota dosáhnout až 100 000 hodin či více. Je důležité si uvědomit, že skutečná životnost LED může být ovlivněna mnoha faktory, včetně teplotního managementu, kvality použitého LED driveru a provozních podmínek.