Co je rovnoměrnost osvětlení?

Důležitost rovnoměrnosti osvětlení pro vizuální komfort

Rovnoměrnost osvětlení je parametr, který vyjadřuje, jak rovnoměrně je prostor osvětlen. Odráží rozdíly v intenzitě světla v různých bodech dané plochy či prostoru a je to důležitá hodnotící veličina při posuzování kvality osvětlení. Rovnoměrnost osvětlení je jednou z hodnot, kterou získáme provedením světelně-technického výpočtu osvětlení, např. v programu Relux

V praxi chceme často dosáhnout co největší rovnoměrnosti osvětlení, protože nerovnoměrné osvětlení může vést k nepříjemným stínum, oslnění nebo k oblastem, kde je světlo nedostatečné pro vykonávanou činnost.

Rovnoměrnost osvětlení Uo se definuje jako poměr minimální osvětlenosti k průměrné osvětlenosti Em dané plochy:

Hodnota rovnoměrnosti osvětlenosti se pohybuje v rozmezí od 0 (naprostá nerovnoměrnost) do 1 (dokonalá rovnoměrnost). Například rovnoměrnost 0,5 by znamenala, že nejslabší osvětlený bod na ploše má alespoň 50% intenzity světla v porovnání s průměrným osvětlením této plochy.

Rovnoměrnost osvětlení je důležitá v mnoha aplikacích, zejména v pracovních prostředích, sportovištích, na silnicích nebo v obchodních prostorách, kde je důležité zajistit optimální viditelnost a pohodlí pro uživatele.

Rovnoměrnost je jedním z důležitých parametrů, který definují normy pro osvětlení a výsledek rovnoměrnosti osvětlení nám vyjde z výpočtu osvětlení např. v programu Relux.