Co je Relux software?

Přínosy používání programu Relux při návrhu osvětlení

Relux je profesionální světelně-technický software určený k simulaci a výpočtu osvětlení v různých prostředích. Umožňuje uživatelům navrhovat, simulovat a optimalizovat osvětlení v interiérech i exteriérech, a to jak pro umělé, tak pro denní světlo.

Osvětlení je jedním z klíčových prvků mnoha projektů, od architektonického osvětlení budov po návrh osvětlení interiérů a veřejných prostor. Aby designéři, inženýři a architekti mohli vytvářet optimální světelné řešení, je nezbytné mít k dispozici nástroje, které umožňují precizní výpočty a simulace. Zde přichází na řadu software Relux.

Hlavní vlastnosti a výhody Reluxu

  1. Uživatelsky přívětivé rozhraní: Relux nabízí intuitivní rozhraní, které umožňuje uživatelům snadno modelovat prostory, umisťovat světelné zdroje a provádět výpočty.

  2. Rozsáhlá databáze světelných prvků: Software obsahuje knihovnu produktů od mnoha světoznámých výrobců osvětlení, což uživatelům umožňuje vybírat a simulovat s reálnými světelnými produkty.

  3. Denní světlo a umělé osvětlení: Relux může simulovat osvětlení z různých zdrojů, včetně denního světla, což je obzvláště užitečné při návrhu oken, světlíků nebo stínících prvků.

  4. Energetická efektivita: Software poskytuje informace o spotřebě energie, což pomáhá designérům vytvářet energeticky účinná řešení.

  5. Kompatibilita s jinými nástroji: Relux lze integrovat s dalšími CAD a BIM nástroji, což umožňuje hladký přenos dat mezi aplikacemi.

  6. Vizualizace a zprávy: Po dokončení simulace může uživatel generovat vizualizace a projekty, které detailně ukazují výsledky výpočtů, osvětlení a energetickou účinnost.

Software Relux je důležitým nástrojem pro všechny, kteří se zabývají světelným designem a osvětlením. K provádění výpočtů osvětlení používáme software Relux i u nás v lampaxu, protože umožňuje detailní simulace a výpočty, což vede k lepším, efektivnějším a esteticky přitažlivějším světelným řešením. Ve světě, kde se stále více klade důraz na energetickou účinnost a komfort prostředí, je Relux neocenitelným pomocníkem pro profesionály v oblasti osvětlení.