Co je R-MMA?

Použití recyklovaného R-MMA v osvětlovací technice

Jako R-MMA se označuje recyklované PMMA, neboli plexisklo. Jde o 100% recyklovaný materiál získaný ze zbytků a odřezků PMMA materiálů. Vzhledem k rostoucím tlakům na snižování odpadu a výrobu udržitelných materiálů, recyklace PMMA nabízí možnost znovu využití tohoto cenného termoplastu.

Recyklované PMMA (R-MMA)

PMMA, známé také jako polymethylmethakrylát, je termoplast významně uznávaný pod obchodními názvy jako Plexiglas, Lucite, Perspex a další. Jedná se o materiál, který se využívá pro výrobu průhledných skleněných náhražek, jako jsou okna, světlíky, displeje a v neposlední řadě se používá pro výrobu difuzorů (krytů) svítidel.

Výhody R-MMA:

  1. Udržitelnost: Používání R-MMA pomáhá snížit potřebu nově vyrobeného PMMA a tím snižuje dopad na životní prostředí.

  2. Ekonomika: Recyklace PMMA bývá ekonomicky výhodnější v porovnání s výrobou nového materiálu.

  3. Zachování vlastností: Pokud je recyklace provedena správně, má R-MMA stejné optické i mechanické vlastnosti jako původní materiál.

Proces výroby R-MMA

Patentovaným procesem je odpadní PMMA - zbytky z výroby či odřezky - přetvářeny z odpadu na cenný materiál. Díky pečlivě organizovanému systému sběru, třídění a mletí PMMA se tento materiál připravuje k dalšímu zpracování. Následuje tepelná regenerace a destilace, jejímž výsledkem je vysoce kvalitní R-MMA. Vedlejší produkty z destilace se vrací zpět do procesu jako zdroj energie. Místo původního MMA, vzniklého chemickou syntézou, je používáno 100% R-MMA k vytváření nových desek. Celý proces je navržen tak, aby byl co nejefektivnější, s využitím moderní automatizované technologie odlévání.

Recyklace PMMA a produkce R-MMA přináší nejen energetické úspory, ale také snižuje emise CO2. Důvod je jasný: recyklování je energeticky méně náročné než výroba nového PMMA z fosilních zdrojů. Kromě toho recyklace omezuje potřebu těžit nové suroviny a podporuje efektivní využití stávajících zdrojů.

Potenciál globálního oteplování GWP

Desky vyráběné z R-MMA mají výrazně nižší celkový potenciál globálního oteplování (GWP) ve srovnání s tradičními deskami PMMA. Konkrétně má GWP desek z R-MMA hodnotu 2,14E+03, zatímco u desek PMMA je to 4,77E+03. Tato data jasně ukazují, že desky z recyklovaného PMMA, neboli z R-MMA, mají o 55% nižší dopad na globální oteplování. Proto jsme se rozhodli používat desky z R-MMA pro výrobu difuzorů našich dřevěných svítidel. To nám umožňuje vytvářet svítidla, která jsou nejen efektivní, ale také šetrnější k životnímu prostředí.