Co je proudový napájecí zdroj?

Výhody proudových zdrojů pro LED osvětlení

Proudový napájecí zdroj nebo také zdroj konstantního proudu, je typ napájecího zdroje, který dodává konstantní (stabilní) elektrický proud pro napájení LED diod v LED modulu. Tento proud zůstává vždy konstantní a je nezávislý na výši napětí tohoto zdroje. To je velmi důležité pro správnou funkci a dlouhou dobu živostnosti LED diod a celého svítidla.

Výhody použití proudových zdrojů pro LED osvětlení

  • Konstantní světelný výkon: Proudové zdroje udržují konstantní proud, který protéká LED čipem, což zajišťuje konzistentní výkon svítidla a jeho světelný tok. To je důležité pro aplikace, kde je požadována konzistence ve světelném výkonu, například v komerčním nebo průmyslovém osvětlení.

  • Vysoká účinnost: Proudové zdroje jsou navrženy tak, aby byly energeticky vysoce účinné a minimalizovaly ztráty energie.

  • Dlouhá životnost LED: Udržování konstantního proudu pomáhá prodloužit životnost LED diod tím, že minimalizuje tepelný stres a přepětí, které způsobují rychlejší degradaci LED čipů.

  • Nízké harmonické zkreslení (THD): Proudové zdroje generují nízké harmonické zkreslení do elektrické sítě, což je důležité pro zachování kvality elektrické sítě a minimalizaci elektromagnetických rušení.

  • Jednoduchá regulace: Regulace proudových zdrojů je relativně jednoduchá a stabilní, což usnadňuje navrhování stmívatelných světelných systémů.

Proudové zdroje jsou běžně používány pro LED osvětlení v různých aplikacích, včetně osvětlení interiérů, venkovního osvětlení, billboardů, průmyslových svítidel a dalších. Tyto zdroje jsou navrženy tak, aby dodávaly konstantní proud v souladu s elektrickými a světelnými požadavky dané aplikace.

Při výrobě dřevěných svítidel, využíváme k napájení LED modulů pouze zdroje konstantního proudu od rakouského výrobce Tridonic, aby byly zajištěny optimální pracovní podmínky LED čipů a tím zajištěna jejich dlouhá životnost a bezporuchovost.