Co je příkon svítidla?

Význam příkonu ve světelné technice

Příkon je fyzikální veličina, která udává, kolik energie spotřebuje elektrický spotřebič nebo svítidlo. Jedná se o míru, jakou spotřebič odebírá elektrickou energii ze zdroje (například ze zásuvky) a přeměňuje ji na jiný druh energie, například světlo, teplo nebo mechanickou práci (u motorů).

Příkon se měří v wattech (W) a udává se jako číslo následované jednotkou W. Výrobci elektrických spotřebičů a svítidel mají povinnost uvádět příkon na štítku produktu nebo v technických specifikacích, aby uživatelé věděli, kolik elektrické energie daný spotřebič spotřebuje.

Tak jako každé zařízení, které spotřebovává nějakou energii, kterou přeměňuje na jinou, nejsou vyjímkou ani svítidla. Ta spotřebovávají elektrickou energii kterou přeměňují na světelný tok. Příkon svítidla nám vždy říká, kolik energie musíme do svítidla dostat, resp. kolik si vezme, aby mám vydalo světlo.

Toto je tedy ten správný údaj, který bychom měli při výběru svítidla hledat. Protože pokud srovnáváme svítidla podle výkonu, neřekne nám to zdaleka nic o tom, např. kolik el. energie za hodinu svícení spotřebujeme.