Co je polární diagram svítidla?

Polární diagram: Křivka vyzařování svítidla

Polární diagram svítidla je grafické znázornění rozložení světelného toku svítidla ve všech směrech. Tento diagram je zásadním nástrojem pro návrh osvětlení, který je důležitý pro světlaře, designéry a architekty. Tento graf poskytuje důležité informace o tom, jak světlo z daného zdroje svítí a rozšiřuje se v prostoru.

Co polární diargam znázorňuje?

Polární diagram světelného zdroje nebo svítidla je zpravidla znázorněn ve dvou rovinách - vertikální a horizontální. Diagram vyobrazuje intenzitu světla (svítivost) ve vztahu k úhlu vyzařování. Tento úhel je měřen v stupních a diagram obvykle pokrývá celých 360 stupňů ve vodorovné rovině a někdy také ve svislé rovině.

Polární diagram svítidla

Jak je tato křivka světla znázorněna?

Diagram světla je zobrazován jako série křivek a linií vyzařujících z centrálního bodu, který představuje svítidlo. Délka těchto linií od středu ukazuje intenzitu světla ve směru, ve kterém linie ukazuje. Výsledný tvar může připomínat kruh, ovál, květinu nebo pavučinu, v závislosti na charakteristice světelného zdroje nebo svítidla.

Význam a použití polárního diagramu

  1. Návrh osvětlení: světlařům a designérům pomáhá pochopit, jak se světlo rozptyluje z konkrétního svítidla, což je klíčové pro efektivní návrh osvětlovacího systému.

  2. Porovnání svítidel: umožňuje rychlé a přesné porovnání různých svítidel a jejich světelných vlastností v různýh směrech.

  3. Efektivní rozmístění: pomáhá určit optimální rozmístění svítidel pro dodržení požadované rovnoměrnosti osvětlení v prostoru.

  4. Energetická účinnost: umožňuje optimalizovat počet a rozmístění svítidel pro maximální energetickou účinnost osvětlovací soustavy.

Polární diagram svítidla je nepostradatelným nástrojem v moderním osvětlovacím designu. Poskytuje cenné informace o tom, jak světlo z daného zdroje interaguje s prostředím, což umožňuje designérům vytvářet osvětlovací systémy, které nejen dobře vypadají, ale jsou také efektivní a funkční. Výběr správného svítidla na základě jeho polárního diagramu může mít významný dopad na celkovou atmosféru, efektivitu a komfort jakéhokoli osvětleného prostoru.