Co je PEFC certifikace?

Význam certifikace PEFC pro udržitelné lesnictví

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) je mezinárodní organizace, která se zabývá certifikací pro udržitelné hospodaření s lesy. PEFC certifikace je systém, který slouží k zajištění udržitelného využívání lesních zdrojů. Tato certifikace se vztahuje na lesy a lesnické podniky a sleduje, zda se jejich činnosti řídí udržitelnými lesnickými praktikami a ochranou přírodního prostředí.

Klíčové prvky PEFC certifikace zahrnují:

  1. Udržitelné lesnictví: PEFC stanovuje normy a kritéria pro lesnické podniky, která zahrnují zásady udržitelného lesnictví, jako je správa lesů, ochrana biodiverzity, ohleduplné těžební postupy a ochrana vodních zdrojů.

  2. Řetězec dohledu: PEFC sleduje celý řetězec zpracování dřeva od lesa po konečný výrobek. To znamená, že výrobci dřevěných výrobků, jako jsou nábytek, papír, stavební materiály atd., musí být certifikováni a dodržovat pravidla PEFC.

  3. Nezávislé audity: Certifikace PEFC vyžaduje nezávislé kontroly a audity lesních podniků a výrobců dřevěných výrobků. Tím se zajišťuje, že splňují stanovené normy a kritéria.

PEFC je jedním ze dvou hlavních systémů certifikace lesů na světě, druhým je FSC (Forest Stewardship Council). Oba tyto systémy mají za cíl ochránit lesy, podporovat udržitelné lesnictví a zajišťovat, aby dřevěné výrobky pocházely z ekologicky šetrných zdrojů. Každý z těchto systémů má své vlastní normy a kritéria, a spotřebitelé mohou vybírat produkty s oběma typy certifikace podle svých preferencí.