Co je osvětlenost?

Co je osvětlenost v interiérech

Osvětlenost je fyzikální veličina, která měří množství světla dopadajícího na určitou plochu. Je vyjádřena v luxech (lx) a udává, kolik viditelného světla dopadá na jednotku plochy. Matematicky je osvětlenost definována jako světelný tok (lm) dělený plochou (m2), na kterou světlo dopadá:

Osvětlenost (lx) = Světelný tok (lm) / Plocha (m2)

Osvětlenost je důležitým faktorem v oblasti osvětlení, protože nám říká, jak dobře můžeme vidět a vnímat okolní prostředí. Ve vnitřním osvětlení budov se osvětlenost používá k určení, zda je dostatečné množství světla pro různé aktivity, jako je čtení, práce na počítači nebo běžné domácí činnosti. Normy a předpisy stanovují minimální požadavky na osvětlenost v různých typech prostorů.

Osvětlenost je závislá na světelném zdroji, vzdálenosti od světelného zdroje a světelné účinnosti osvětlovacího systému. Správná úroveň osvětlenosti je klíčová pro pohodlí, produktivitu a bezpečnost v různých prostředích.