Srovnání ekologie a uhlíkové stopy svítidel ze dřeva, z kovu a plastu.

Materiál pro výrobu svítidel ze dřeva

Materiály použité k jejich výrobě, jako dřevo, kov nebo plast, mají různý dopad na životní prostředí a uhlíkovou stopu. V tomto článku se podíváme na rozdíly mezi dřevěnými, kovovými a plastovými LED svítidly, jejich ekologii, uhlíkovou stopu a celkovou úsporu CO2. Použijeme oficiální statistiky a zdroje, abychom porovnali hodnoty CO2 vyprodukované výrobou těchto svítidel a přišli s konečným srovnáním.

Uhlíková stopa svítidel ze dřeva

Dřevo je obnovitelný zdroj, který se vyrábí z udržitelně spravovaných lesů. Dřevěná LED svítidla jsou považována za ekologicky šetrnější alternativu k materiálům jako kov nebo plast, protože dřevo skladuje CO2 během svého růstu a pomáhá snižovat emise skleníkových plynů. Podle studie publikované v Journal of Cleaner Production, výroba dřevěného svítidla vyprodukuje přibližně 15 kg CO2 na jednotku.

Dřevěná LED svítidla nabízejí úsporu CO2 jak během jejich výroby, tak během jejich používání. Kromě skladování CO2 v dřevěné konstrukci pomáhají LED diody snižovat emise skleníkových plynů tím, že spotřebovávají méně energie než tradiční žárovky. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) každá nahrazená 60W žárovka LED svítidlem o příkonu 10W ušetří až 40 kg CO2 za rok.

Uhlíková stopa svítidel z kovu

Kovová LED svítidla jsou vyráběna z hliníku, oceli nebo mosazi. Tyto materiály mají větší uhlíkovou stopu než dřevo, protože jejich těžba, zpracování a výroba spotřebuje více energie a zdrojů. Podle studie publikované v Environmental Science & Technology, výroba kovového svítidla vyprodukuje přibližně 50 kg CO2 na jednotku, což je více než trojnásobek uhlíkové stopy dřevěného svítidla.

Ačkoli kovová LED svítidla mají vyšší uhlíkovou stopu ve výrobě, jejich energetická účinnost během používání pomáhá vyrovnat tento dopad. Stejně jako u dřevěných LED svítidel, každá nahrazená 60W žárovka 60W LED svítidlem o příkonu 10W ušetří až 40 kg CO2 za rok. Navíc některé kovy, jako je hliník, jsou dobře recyklovatelné, což snižuje jejich celkovou uhlíkovou stopu.

Uhlíková stopa plastových svítidel

Plastová LED svítidla jsou vyráběna z materiálů jako je polykarbonát nebo ABS plast. Výroba plastových svítidel spotřebuje méně energie než výroba kovových svítidel, ale plastové materiály mají obecně horší environmentální profil než dřevo nebo kovy. Podle studie publikované v Resources, Conservation and Recycling, výroba plastového svítidla vyprodukuje přibližně 35 kg CO2 na jednotku.

I plastová LED svítidla nabízejí úsporu CO2 během používání díky energetické účinnosti LED diod. Stejně jako u dřevěných a kovových LED svítidel. Je důležité upřednostňovat recyklovatelné plasty a správně recyklovat plastová svítidla na konci jejich životnosti, aby se minimalizoval jejich dopad na životní prostředí.

Který materiál je "zelenější"?

Dřevěná, kovová a plastová LED svítidla mají různý dopad na životní prostředí a uhlíkovou stopu. Výroba dřevěného svítidla vyprodukuje nejnižší množství CO2 (15 kg CO2 na jednotku), zatímco kovová svítidla mají nejvyšší uhlíkovou stopu ve výrobě (50 kg CO2 na jednotku) a plastová svítidla se nacházejí mezi nimi (35 kg CO2 na jednotku).

uhlíkové stopy svítidel ze dřeva, z kovu a plastu

Dřevěné svítidlo: Výroba dřevěného tělesa svítidla vyprodukuje přibližně 15 kg CO2 na jednotku. Dřevo je obnovitelný materiál, který navíc skladuje CO2 během svého růstu a pomáhá snižovat emise skleníkových plynů.

Kovové svítidlo: Kovové těleso svítidla má vyšší uhlíkovou stopu než dřevo, s hodnotou kolem 50 kg CO2 na jednotku. Těžba, zpracování a výroba kovů spotřebuje více energie a zdrojů, což zvyšuje jejich uhlíkovou stopu.

Plastové svítidlo: Plastové těleso svítidla má uhlíkovou stopu mezi dřevem a kovem, s hodnotou přibližně 35 kg CO2 na jednotku. Plasty obecně mají horší environmentální profil než dřevo nebo kovy, ale jejich výroba spotřebuje méně energie než výroba kovových svítidel.

A co doprava?

Důležitým faktorem z hlediska uhlíkové stopy není jen samotný materiál a technologie výroby, ale taky doprava hotového svítidla k zákazníkovi. Přemýšleli jste někdy, jaký dopad na ekologii a uhlíkovou stopu, má doprava výrobku z fabriky třeba v Asii až na prodejní pulty u nás? Například 1 Kg jakéhokoliv zboží, přepravovaného z Číny lodní dopravou + nákladní dopravou z Hamburku do ČR, vyprodukuje (dle statistik ICCT, IMO a EEA) v průměru 260g CO2. To je 1/4 hmotnosti výrobku! A to je hodně nemyslíte?

Když hodnotíme celkový dopad těchto materiálů pro výrobu svítidel na životní prostředí, jsou dřevěná světla nejekologičtější volbou. A to díky jejich obnovitelnému zdroji, uhlíkovému skladování a nižší uhlíkové stopě ve výrobě. Kovová svítidla mají vyšší uhlíkovou stopu ve výrobě, ale jejich recyklovatelnost může částečně tento dopad snížit. Plastová svítidla mají obecně horší environmentální profil než dřevo nebo kovy, ale správným výběrem recyklovatelných materiálů a recyklací na konci životnosti lze minimalizovat jejich dopad na životní prostředí.

Ve výsledku je důležité zohlednit nejen uhlíkovou stopu ve výrobě, ale také energetickou účinnost a recyklovatelnost materiálů při hodnocení ekologického dopadu LED svítidel. Svítidla ze dřeva nabízejí obnovitelnou, ekologicky šetrnou alternativu, zatímco kovová a plastová svítidla mohou být udržitelnou volbou pouze pokud jsou správně recyklována a používána s ohledem na životní prostředí.

Kuba Vyoral - světlař srdcem i duší

Autor:

Kuba Vyoral - světlař srdcem i duší

"Oboru osvětlení a výrobě svítidel se věnuji prakticky celý svůj profesní život. Už při studiu elektrotechniky jsem vyráběl LED svítidla pro barevné osvětlení barů a diskoték. Za 19 let, co dělám světlařinu jsem se naučil, že jediná cesta, jak vyrábět opravdu úsporné LED osvětlení, je používat špičkové LED komponenty. Protože není nic horšího, než koupit LED světlo, které po roce přestane svítit a pak se vyhodí do koše."