Co to jsou eulumdata svítidel a k čemu se používají?

Co jsou eulumdata svítidel?

Svět technologie neustále posouvá hranice toho, co je možné a tak se mění i způsob, jakým přistupujeme k osvětlení. Jedním z těchto přístupů je využití tzv. eulumdat – neboli souborů se specifikačními údaji o svítidlech. Tyto soubory, které mají příponou *.ldt nebo *.ies, jsou klíčem k porozumění technickým specifikacím svítidla, a hrají důležitou roli při plánování a profesionálním návrhu osvětlení.

Eulumdata svítidel: Klíč k porozumění technickým specifikacím svítidla

Eulumdata svítidel jsou technické soubory, které obsahují podrobné údaje o světelných charakteristikách konkrétního svítidla. Tyto soubory v sobě ukrývají široké spektrum informací, jako jsou údaje o světelném toku, výkonu, účinnosti, rozložení světla, barevných vlastnostech světla a mnoho dalších.

Eulumdata se využívají při vytváření návrhů osvětlení, protože umožňují technikům a projektantům přesněji predikovat, jak bude světlo z daného svítidla působit v konkrétním prostoru. Díky těmto souborům je možné předem simulovat různé scénáře a optimalizovat návrh tak, aby dosáhl požadovaných světelných vlastností a zároveň splňoval veškeré normy a požadavky na osvětlení.

Kde se eulumdata svítidla získávají?

Eulumdata nejsou pouze abstraktními údaji, které by byly jednoduše vygenerovány počítačem. Právě naopak, získávání těchto informací je pečlivým a komplexním procesem, který vyžaduje detailní laboratorní měření konkrétních svítidel pomocí specializovaných nástrojů jakými je goniofotometr.

Tato měření se provádějí ve specializovaných světelných laboratořích, které jsou vybaveny těmito přesnými přístroji schopnými změřit rozsáhlé spektrum charakteristik světla vydávaného svítidlem. Tyto goniofotometry, jsou schopné zaznamenat světlo vydávané svítidlem v různých úhlech, což umožňuje vytvořit detailní obrázek o světelném výstupu svítidla a jeho charakteristiku vyzařování světla.

Goniofotometr změří světelný tok vycházející ze svítidla v různých směrech, intenzitu světla, jeho barevnou teplotu a další parametry. Tato data jsou následně zpracována a zkonvertována do formátu eulumdat.

Tento proces je náročný nejen na technologii, ale také na čas. Každé svítidlo musí být pečlivě připraveno, umístěno na měřicí zařízení a následně měřeno z různých úhlů. Přestože je tento proces pracný, výsledná data, která poskytuje, jsou neocenitelná pro všechny, kdo se zabývají návrhem a implementací osvětlení.

Výsledkem tohoto procesu je tedy soubor, který představuje nejen soubor čísel, ale také vysoce přesný obraz o výkonu a charakteristikách konkrétního svítidla. Tato data umožňují světelným designérům a technikům navrhovat osvětlení s větší přesností a efektivitou, což vede k lepším světelným podmínkám a úsporám energie.

Jak se eulumdata používají?

Eulumdata svítidel jsou základem pro profesionální světelný design a jejich využití je ve světě profesionálních návrhů osvětlení běžný. Tyto soubory jsou využívány v návrhářských programech jako jsou Dialux, Relux nebo AGi32. V těchto programech lze nahrát euludata svítidla a následně provést detailní simulaci světelných vlastností pro konkrétní prostor.

My v lampax. používáme pro světelně technické výpočty osvětlení software Relux

Například při plánování osvětlení kancelářských prostor můžeme v Reluxu importovat půdorys místnosti a euludata svítidel a simulovat různé rozmístění svítidel, intenzitu světla a jeho distribuci. To umožní najít nejefektivnější rozmístění svítidel, které zajistí dostatečné a rovnoměrné osvětlení prostoru, aniž by docházelo k oslnění nebo vzniku stínů. Tímto způsobem je možné detailně optimalizovat návrh osvětlení před jeho realizací a zajistit tak nejlepší možné světelné podmínky pro konkrétní prostor.

Další využití eulumdat, jak je používáme, je při výzkumu a vývoji našich svítidel ze dřeva, kdy pomocí těchto souborů z laboratoře sledujeme výkonnost a charakteristiky našich svítidel, zkoušíme různé konstrukce a materiály a díky tomu hledáme nové a lepší typy osvětlení.

Eulumdata svítidel, ačkoli mohou na první pohled působit složitě, představují nástroj, který dramaticky zlepšuje přesnost a efektivitu návrhu osvětlení. Jejich schopnost poskytnout podrobné a přesné údaje o výkonu a charakteristikách svítidel z nich činí nepostradatelný nástroj pro světelné designéry a techniky. Díky eulumdatům lze lépe plánovat a optimalizovat osvětlení pro různé prostory a vytvářet tak světelné podmínky, které nejlépe vyhovují konkrétnímu prostředí a potřebám zákazníků.

Pokud potřebujete zpracovat světelně technický výpočet osvětlení, pro váš projekt, neváhejte nás kontaktovat. S našimi více než 15-ti letými zkušenostmi s návrhy a projekty osvětlení, vám rádi pomůžeme.

Kuba Vyoral - světlař srdcem i duší

Autor:

Kuba Vyoral - světlař srdcem i duší

"Oboru osvětlení a výrobě svítidel se věnuji prakticky celý svůj profesní život. Už při studiu elektrotechniky jsem vyráběl LED svítidla pro barevné osvětlení barů a diskoték. Za 19 let, co dělám světlařinu jsem se naučil, že jediná cesta, jak vyrábět opravdu úsporné LED osvětlení, je používat špičkové LED komponenty. Protože není nic horšího, než koupit LED světlo, které po roce přestane svítit a pak se vyhodí do koše."