Co je doba životnosti LED?

Co je doba životnosti LED?

V posledních desetiletích se LED technologie rychle rozvíjela a stala se oblíbeným a ekonomicky výhodným řešením pro osvětlení. Výzkum a inovace v této oblasti přinesly ředu výhod, z nichž jednou z hlavních je dlouhá doba životnosti LED svítidel. V tomto článku se podrobněji podíváme, jak rozumět době životnosti LED resp. střední době životnosti a vysvětlíme označení, jako je například hodnota L70B50.

Doba životnosti LED

Doba životnosti LED, se udává v hodinách a říká nám, jak dlouho bude svítidlo (LED čipy) svítit, než jeho světelný tok klesne pod určitou úroveň. Doba životnosti LED tedy neznamená, že svítidlo po této době přestane svítit! Delší doba životnosti znamená méně časté výměny a opravy světel, což šetří peníze a snižuje dopad na životní prostředí.

Vysvětlení označení L70B50

LxxBxx je označení, které se používá k popisu životnosti světelných zdrojlů LED, potažmo svítidel. Pojem vám vysvětlím na nejpoužívanější hodnotě L70B50. "L"znamená "Lumen", což je jednotka světelného toku a číslo "70" značí, že svítidlo dosáhne 70% původního světelného toku, právě po uplynutí uvedené doby provozních hodin. "B" značí "Bystander" a "50" značí, že hodnoty 70% původního světelného toku dosáhne 50% LED diod. Jinými slovy, hodnota L70B50 znamená, že 50% LED čipů ve svítidle stále vyzařuje minimálně 70% původního světelného toku po uplynutí dané doby v hodinách.

Různé označení např. L90B10

U různých výrobců se můžeme setkat i s jinými hodnotami LxxBxx . Pokud výrobce uvádí například L90B10 = 50 000 hod., znamená to, že bude mít svítidlo po 50 000 provozních hodinách 90% původního světelného toku a pouze 10% LED čipů této hodnoty nedosáhne (bude mít nižší světelný tok, než 90% původní hodnoty). 

Někteří výrobci nebo prodejci svítidel neuvádí tyto hodnoty vůbec a udávají prostě jen životnost např. 50 000 hod. Toto je praxe především u svítidel dovážených z Asie. U takového leD světla je v podstatě nemožné dohledat, jaké LED čipy jsou ve svítidle použité a od jakého výrobce. Proto je v podstatě nemožné kvalitu a dobu životnosti takových svítidel porovnat.

U našich svítidel lampax. vždy uvádíme střední dobu životnosti L70B50.

Faktory ovlivňující dobu životnosti LED

I když mají LED svítidla obecně delší dobu životnosti než tradiční světelné zdroje, existuje několik faktorů, které ovlivňují jejich životnost. Je to především teplota okolí, napájecí napětí a proud, kvalita použitých materiálů nebo konstrukce LED modulu. 

Jak prodloužit dobu životnosti LED

Existuje několik způsobů, jak maximalizovat dobu životnosti vašich LED světel. Zahrnují správné použití a údržbu svítidla v souladu s návodem k použití od výrobce, zejména pak udržování nízkých teplot okolí. Životnost LED čipů je také velmi závislá na použití kvalitních LED driverů pro stabilizaci napájecího proudu LED modulu ve svítidle, které daný výrobce použije. Proto v našich dřevěných LED svítidlech používáme komponenty od nejlepších světových výrobců, kterými je předevěím rakouský výrobce LED driverů a modulů Tridonic.

Porovnání LED s jinými druhy osvětlení

Když porovnáme LED osvětlení s jinými druhy osvětlení, jako jsou fluorescenční a halogenové zdroje, má LED osvětlení mnohonásobně delší dobu životnosti, nižší spotřebu energie a vyšší kvalitu světla.

Doba životnosti LED svítidel je klíčovým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při volbě osvětlení pro váš domov nebo kancelář. Rozumění odborné terminologii a označením, jako je L70B50, vám může pomoci udělat správné rozhodnutí o tom, jaké osvětlení je pro vás nejlepší. Přestože může být koupě LED svítidla nákladnější, jejich dlouhá doba životnosti a energetická účinnost přinášejí vysoké úspory v dlouhodobém horizontu.

Použití dřevěných LED svítidel navíc přispívá k ochraně životního prostředí tím, že se snižují ekologickou stopu při výrobě, spotřebě elektrické energie a taky následné likvidaci po skončení životnosti svítidla.

Kuba Vyoral - světlař srdcem i duší

Autor:

Kuba Vyoral - světlař srdcem i duší

"Oboru osvětlení a výrobě svítidel se věnuji prakticky celý svůj profesní život. Už při studiu elektrotechniky jsem vyráběl LED svítidla pro barevné osvětlení barů a diskoték. Za 19 let, co dělám světlařinu jsem se naučil, že jediná cesta, jak vyrábět opravdu úsporné LED osvětlení, je používat špičkové LED komponenty. Protože není nic horšího, než koupit LED světlo, které po roce přestane svítit a pak se vyhodí do koše."