Co je napěťový napájecí zdroj?

Funkce a význam napěťových napájecích zdrojů

Napěťový napájecí zdroj nebo-li zdroj konstantního napětí (CV) je elektrické zařízení, které poskytuje elektrické napájecí napětí pro funkci elektronických zařízení nebo elektrických obvodů. Jeho hlavní funkcí je dodávat konstantní elektrické napětí o určité hladině. Jde např. o "trafo" které mění napětí ze zásuvky 230V např. na 12V pro napájení LED pásků atp.

Napěťové napájecí zdroje mají různé formy

 1. Lineární napájecí zdroje: Tento typ zdroje generuje napětí lineárně a vytváří relativně čistý signál. Jsou často používány v aplikacích, kde je důležitá stabilita napětí, jako například v laboratořích nebo v elektronice s vysokými nároky na kvalitu napájení.

 2. Spínané napájecí zdroje: Spínané zdroje používají elektronické spínací prvky, aby efektivně přeměňovaly napětí z jednoho úrovně na jiné. Jsou menší, lehčí a energeticky účinnější než lineární zdroje. Používají se v široké škále aplikací, včetně zdrojů pro LED pásky.

 3. Baterie: Baterie jsou přenosnými napěťovými zdroji, které uchovávají chemickou energii a přeměňují ji na elektrickou energii. Jsou používány pro mobilní zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky, svítilny a další přenosná elektronika.

 4. Solární panely: Solární panely jsou zdrojem elektrického napětí, který využívá sluneční energii k produkci elektrického proudu. Jsou používány v obnovitelných zdrojích energie a v systémech pro zásobování elektrickou energií v odlehlých oblastech.

 5. Generátory: Generátory jsou zařízení, která generují elektrické napětí mechanickým způsobem, například pomocí spalovacího motoru. Jsou používány v mnoha průmyslových aplikacích.

Napěťový zdroj pro napájení LED?

Napěťové napájení LED modulu se liší od proudového napájení tím, že udržuje konstantní napětí. Zatímco proudový napájecí zdroj udržuje konstantní proud, který prochází LED diodami. Jelikož je LED dioda polovodičový prvek, kde i malá změna napájecího proudu vyvolá několikanásobně větší změnu procházející proudu, je napájení napěťovým zdrojem pro LED nevhodná.

Výhody:

 1. Jednoduchost: Napěťové napájení LED je obecně jednodušší na návrh a instalaci. Nevyžaduje LED drivery pro udržení konstantního proudu, což může snížit náklady na výrobu svítidel.

 2. Variabilita: Napěťové napájení umožňuje snadnou změnu jasu světla tím, že se reguluje výstupní napětí pomocí PWM modulace. To je užitečné pro aplikace, kde je potřeba stmívání nebo řízení jasu.

 3. Více LED diod v sérii: Napěťové napájení umožňuje více LED diodám pracovat v sérii na stejném napětí. To může být výhodné pro větší světelné zdroje.

Úskalí:

 1. Nestabilita proudu: Jedním z největších problémů napěťového napájení je, že změna v elektrickém odporu nebo teplotě může způsobit nestabilitu proudu, což vede k nestabilnímu jasu.

 2. Méně efektivní: Napěťové napájení je méně efektivní než proudové napájení, zejména pokud je potřeba, aby LED diody pracovaly při nižším jasu.

 3. Snížení životnosti: Napěťové napájení LED diod má za následek nestabilitu proudu tekoucího LED čipem a tím rapidně snižuje životnost celého LED svítidla.

Napěťové napájení LED má své výhody a úskalí ve srovnání s proudovým napájením. Jeho jednoduchost a variabilita z něj dělají atraktivní volbu pro některé aplikace, zatímco nestabilita proudu a menší efektivita jsou problémem. Při volbě metody napájení je důležité zvážit konkrétní požadavky aplikace a vybrat takový způsob napájení, který nejlépe vyhovuje potřebám LED osvětlení.