Co je napájecí napětí?

Napájecí napětí ve světě

Napájecí napětí je elektrické napětí dodávané do zařízení nebo elektrického obvodu, aby jej napájelo a umožnilo jeho správné fungování. Toto napětí je dodáváno z externího zdroje, jako je přenosová soustava (elektrická zásuvka), baterie nebo jiný zdroj energie, a slouží k pohánění elektronických komponent, zařízení nebo svítidel.

Napájecí napětí se udává v jednotkách voltů (V) a musí mít správnou hodnotu, která je kompatibilní s požadavky konkrétního zařízení. Různá elektronická zařízení můžou vyžadovat různá napájecí napětí nebo polaritu (například střídavé nebo stejnosměrné napětí).

Je to základní prvek elektrických obvodů a elektroniky, a jeho stabilita a přesnost jsou klíčové pro správnou funkci zařízení. Většina moderních elektronických zařízení má specifikace ohledně požadovaného napájecího napětí uvedené v dokumentaci, což usnadňuje správnou instalaci a provoz.

Napětí střídavého proudu (AC) se v různých zemích a kontinentech liší, a to zejména kvůli historickým a infrastrukturním rozdílům.

Některé základní hodnoty napětí AC používané v různých částech světa:

  1. Evropa: Většina evropských zemí používá střídavé napětí 230 V při frekvenci 50 Hz. 

  2. Severní Amerika: Ve Spojených státech a Kanadě je napětí v síti 120 V při frekvenci 60 Hz.

  3. Jižní Amerika: V Jižní Americe se napětí může lišit v závislosti na zemi. Některé země používají 110-120 V, zatímco jiné používají 220-240 V, většinou s frekvencí 60 Hz.

  4. Asie a Oceánie: V Asii a Oceánii existuje široká škála napětí. Například Japonsko používá 100 V, zatímco většina zemí v Asii používá 220-240 V. Frekvence může být 50 Hz nebo 60 Hz, v závislosti na konkrétní zemi.

  5. Africký kontinent: Napětí a frekvence na africkém kontinentu se liší podle jednotlivých zemí. Rozsah napětí je obvykle 220-240 V s frekvencí 50 Hz.