Pochopení jednotky osvětlenosti lux

Lux (zkratka lx) je jednotka vyjadřující osvětlenost. Je to míra intenzity světla na určitém povrchu. V luxech se vyjadřuje, kolik světla dopadá na metr čtvereční povrchu. Tato jednotka je základním způsobem určování intenzity osvětlení v různých prostorech, jako je osvětlení v interiérech, venkovní osvětlení nebo třeba intenzita osvětlení na desce pracovního stolu.

Konkrétně 1 lux znamená, že na 1 metr čtvereční povrchu dopadá světlo o světelném toku 1 lumen. Jinými slovy, lux měří, jak svítí světelný zdroj na povrch a jak intenzivně je světlo vnímáno na tomto povrchu.

Příklady měření osvětlenosti v luxech zahrnují:

  • Denní světlo: Denní světlo za jasného dne dosahuje až 100 000 luxů, zatímco v interiérech je běžná hodnota kolem 300-1000 luxů.

  • Pracovní prostředí: Světelná úroveň v kancelářích nebo na pracovištích se pohybuje mezi hodnotami 300 a 750 lx.

  • Venkovní osvětlení: Na veřejných komunikacích, náměstích atp. dosahuje osvětlenost v noci maximálně několika desítek luxů.

  • Nouzové osvětlení: V případě výpadku el.energie je nutné ve veřejných budovách zajistit minimální osvětlenost 1 lux tak, aby byla umožněna evakuace osob.

Měření osvětlenosti v luxech je důležité pro návrh, hodnocení a údržbu osvětlovacích systémů a zajišťuje, že bude osvětlení dostatečné pro konkrétní účely a aktivity v daném prostoru.