Co je luminofor?

Funkce luminoforů v LED technologii

Luminofor je látka nebo materiál, který absorbuje elektromagnetické záření, jako je např. UV světlo nebo viditelné světlo (např. modré), a poté ho opět vyzáří ve formě viditelného bílého světla. Tento jev se nazývá luminiscence. Luminofory jsou důležitou součástí v oblasti osvětlení, zejména při výrobě LED diod nebo dříve zářivek.

Existují různé typy luminoforů, které se liší v závislosti na tom, jaké druhy elektromagnetického záření absorbuje a jaké druhy světla emituje. 

  1. Fluorescenční luminofory: Tyto luminofory absorbuji UV světlo a vyzáří viditelné světlo. Jsou běžně používány ve fluorescenčních barvách a značení.

  2. Fosforescenční luminofory: Fosforescenční luminofory mají schopnost vydávat světlo i po vypnutí zdroje světla. Tento jev se využívá např. ve svítících ručičkách hodinek nebo v informačních tabulkách nouzového osvětlení.

  3. Křemenný luminofor: Používá se v některých druzích LED světel a jiných optických zařízeních. Absorbuje UV světlo a emituje světlo viditelné.

  4. Fosforový luminofor: Tyto luminofory se používají v různých druzích osvětlení, včetně zářivek a LED didod. Fosforový materiál absorbuje UV nebo modré světlo a přeměňuje ho na viditelné světlo různých barev.

  5. Radioluminofory: Tento typ luminoforu je schopen vyzářit světlo po vystavení ionizujícímu záření, jako je radioaktivita. Jsou používány v dozimetrech a v dalších druzích měřidel radioaktivity.

Luminofory hrají klíčovou roli v mnoha moderních technologiích a aplikacích, které vyžadují světelnou konverzi a emisi. Jejich vlastnosti záření mohou být kontrolovány manipulací s chemickým složením a strukturou materiálu, což umožňuje vytvářet různé barvy světla a úrovně jasu.