Co je LED modul?

Konstrukce a použití LED modulů

LED modul je elektronická jednotka, která obsahuje více světelných LED diod. Ty jsou umístěny na desce plošných spojů (DPS), která slouží i jako tepelný vodič odvádějící teplo z LED do okolního prostředí, nebo do chladiče. Kromě světelných diod může LED modul obsahovat také další součástky, jako jsou rezistory, integrované obvody, kondenzátor nebo i varistory pro omezení přepětí.

LED moduly se skládají z několika komponent

  1. LED diody: LED modul obsahuje více LED diod, které generují světlo. Tyto diody jsou umístěny na desce plošných spojů (DPS) a mohou být různých typů, včetně bílých, RGB (červená, zelená, modrá) nebo jiných barevných variant podle konkrétního účelu modulu.

  2. Optické čočky nebo difuzory: Mnoho LED modulů je vybaveno optickými čočkami nebo difuzory, které ovlivňují směr a rozložení světla. Tyto komponenty mohou být použity k řízení světelného paprsku, získání specifického rozptylu světla.

  3. Kontakty nebo konektory: Pro snadnou instalaci a připojení k LED driveru mají LED moduly kontakty nebo konektory. To umožňuje rychlé připojení a výměnu LED modulů.

  4. Chlazení: Pro výkonové LED diody, které generují značné množství tepla, může být v LED modulech integrováno chlazení, například hliníkový chladič nebo můžou být DPS vyrobeny na nosném hliníkovém plechu, který pomáhá odvádět teplo a udržovat LED diody na bezpečné teplotě.