Co je LED čip?

Technologie a výhody LED čipů

LED čip je velmi malý polovodičový prvek s PN přechodem (dioda). Když prochází jeho anodou a katodou elektrický proud, dochází k nabuzení elektronů v polovodičovém materiálu, což vede k emisi fotonů - světla.

  1. Polovodičový materiál: LED čip je vyroben z polovodičového materiálu, obvykle z čistého krystalického polovodiče, jako je čip z hliníku-galiového-arsenidu (AlGaAs) pro červené a infračervené LED, nebo hliníku-galiového-dusíku (AlGaN) pro modré a ultrafialové LED.

  2. PN přechod: V LED čipu jsou dvě oblasti s odlišnými elektrickými vlastnostmi: Polovodič typu P a polovodič typu N. Místo, kde se tyto dva materiály dotýkají, se nazývá PN přechod.

  3. Rekombinace elektronů a děr: Při setkání elektronů a děr v PN přechodu dochází k procesu zvanému "rekombinace." Během tohoto procesu dochází k uvolnění energie ve formě fotonů světla. Barva světla závisí na použitém polovodiči a energii fotonů.

  4. Emitované světlo: Foton vytvořený rekombinací opouští čip a tvoří světlo, které může být viditelné (v případě LED pro osvětlení), nebo mimo viditelný spektrální rozsah, například v infračervených nebo ultravioletních LED.

LED čipy jsou navrženy tak, aby byly malé, energeticky účinné a mohly generovat světlo ve specifickém spektrálním rozsahu. Používají se ve všech druzích LED svítidel, displejů a různých optoelektronických aplikacích.