Co je kuželový diagram?

Kuželový diagram svítidla: Nástroj pro vizualizaci světla

Kuželový diagram svítidla je graf používaný v osvětlovací technice, který pomáhá představit si a analyzovat rozložení světla emitovaného svítidlem. Tento typ diagramu je užitečný pro posouzení, já bude osvětlenost (kolik luxů) bude pod svítidlem v dané montážní výšce a jak velký prostor bude takto osvětlený. Je proto důležitý pro posouzení plánovaných typů a světelných toků svítidel pro daný projekt osvětlení.

Co kuželový diagram zobrazuje?

Kuželový graf svítidla poskytuje vizualizaci světelného výstupu v určitém směrovém rozsahu, obvykle ve tvaru kužele. Diagram ukazuje, jak světlo vyzařuje světelný zdroj a jaký je jeho dosah a intenzita na různých úrovních a úhlech. V závislosti na charakteristice svítidla může kuželový diagram zobrazovat světlo jako úzký, zaměřený paprsek nebo jako široký, difuzní kužel. Na rozdíl od polárního diargamu nebo kartézského diagramu, zobrazuje intenzitu osvětlení v různých výškách pod svítidlem.

Jak je kuželový graf strukturován?

Kuželový diagram je zobrazen s úhly, které vyjadřují směr a šíření světla. Na diagramu můžeme vidět:

  • Střední linii: představuje primární směr, ve kterém svítidlo svítí.
  • Úhly: ukazují rozložení a šířku světelného kužele.
  • Intenzitu: na diagramu je znázorněna také intenzita světla v luxech na různých úrovních kužele.

Význam a použití kuželového diagramu

  1. Výběr svítidel: graf pomáhá při výběru vhodného svítidla pro specifické aplikace, například pro osvětlení uměleckých děl, zdůraznění architektonických prvků, nebo pro všeobecné osvětlení prostorů.

  2. Plánování osvětlení: diagram umožňuje plánovat, jak bude světlo rozptýleno v prostoru, a určovat, jaké množství a typ světla je potřeba pro dosažení požadované atmosféry nebo úrovně osvětlení.

  3. Analýza osvětlovacího efektu: poskytuje představu o tom, jaký efekt bude světlo mít ve vztahu k objektům, které osvětluje.

Kuželový diagram svítidla je cenným nástrojem pro každého, kdo se zabývá návrhem a implementací osvětlovacích systémů. Poskytuje jasnou vizualizaci toho, jak světlo z daného svítidla bude vypadat a fungovat ve skutečném prostředí, což umožňuje designérům vytvářet osvětlovací plány, které jsou jak funkční, tak esteticky přitažlivé. Správné využití kuželových diagramů může značně přispět k úspěchu jakéhokoli osvětlovacího projektu.