Co je kartézský diagram?

Kartézský diagram svítidla: Pochopení světelné distribuce

Kartézský diagram svítidla je graf používaný v osvětlovací technice k vizualizaci distribuce světla vyzařovaného ze svítidla nebo světelného zdroje. Tento typ diagramu je zásadní pro porozumění tomu, jak svítidlo vyzařuje světlo do prostoru a je klíčovým prvkem pro návrh efektivního osvětlení.

Co kartézský diagram ukazuje?

Kartézský diagram je známý také jako fotometrický diagram a vykresluje intenzitu světla ve vztahu k úhlu vyzařování v kartézských souřadnicích (s osami x a y). Na rozdíl od polárního diagramu, který má kruhový formát, kartézský diagram používá pravoúhlý systém souřadnic, což někdy usnadňuje čtení a interpretaci dat, zejména v aplikacích, kde je důležitá přesná orientace světla.

Struktura kartézského grafu

Kartézský graf typicky obsahuje dva hlavní grafy:

  1. Vertikální distribuce světla: Zobrazuje, jak svítidlo rozptyluje světlo nahoru a dolů.
  2. Horizontální distribuce světla: Ukazuje, jak se světlo rozptyluje do stran.

Tyto grafy poskytují informace o intenzitě světla v různých směrech, což je užitečné pro analýzu a plánování, jak světlo interaguje s prostředím.

Význam a použití kartézského grafu

  1. Návrh osvětlení: pomáhá světlařům a designérům při rozhodování, které svítidlo je nejlepší pro určité aplikace, založené na jeho schopnosti distribuovat světlo.

  2. Rozmístění svítidel: umožňuje efektivněji plánovat rozmístění svítidel v prostoru pro dosažení požadované osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení.

  3. Optimalizace energetické účinnosti: umožňuje vytvořit plány osvětlení, které maximalizují využití světla při minimalizaci spotřeby energie.

  4. Porovnání svítidel: pomocí diagramu lze přímo porovnávat distribuci světelného toku různých typů svítidel.

Kartézský diagram svítidla je cenným nástrojem pro každého, kdo se zabývá návrhem osvětlení. Poskytuje důležité informace potřebné pro vytvoření osvětlovacích plánů, které jsou nejen esteticky příjemné, ale také funkční a energeticky účinné. Správné využití těchto diagramů může vést k lepšímu pochopení vlastností světelného zdroje a jeho vlivu na prostředí, ve kterém je použit.