Co je kandela?

Základy měření světelné intenzity pomocí kandely

Kandela je základní jednotka svítivosti v Mezinárodním systému jednotek (SI). Je definována jako svítivost ve směru daného světelného zdroje, který vyzáří monochromatické záření. To znamená, že kandela měří, jak "jasně" svítidlo nebo světelný zdroj svítí v určitém směru.

Je důležité si uvědomit, že svítivost měřená v kandelách je odlišná od světelného toku, který se měří v jednotce lumen. Světelný tok se vztahuje k celkovému množství světla vyzařovaného zdrojem světla, zatímco svítivost (kandela) se vztahuje k intenzitě světla ve specifickém směru.

Jednotka kandela je základní, protože je založena na lidské vnímavosti světla. Byla zavedena, aby poskytovala standardizovanou míru pro měření intenzity světla, jak je vnímáno lidským okem.