Co je to jas?

Definice jasu v osvětlovací technice

Jas je fyzikální a fotometrická veličina, která měří množství světla vyzářeného zdrojem světla nebo odráženého povrchem, na jednotku plochy. Tato veličina udává, jak intenzivní je světlo vnímané lidským okem na dané ploše.

Jas se měří v jednotkách zvaných kandela na čtvereční metr (cd/m²). Kandela (cd) je základní jednotkou svítivosti, což znamená, že jas se vyjadřuje jako počet kandel na metr čtvereční plochy. Vyšší hodnota jasu indikuje, že světlo je intenzivnější nebo že povrch je světlejší.

Jas je důležitým parametrem při hodnocení osvětlení a povrchů, zejména při návrhu osvětlovacích systémů, v oblasti fotometrie a v průmyslu, kde je potřeba zajistit určitou úroveň osvětlnosti pro bezpečnost a vizuální pohodlí. Různé aplikace mohou vyžadovat různé úrovně jasu, a proto je důležité měřit a řídit tento parametr v souladu s konkrétními potřebami.