Co je index podání barev?

Jak index podání barev ovlivňuje kvalitu osvětlení

Index podání barev nebo-li CRI (Color Rendering Index) je číslo, které slouží k hodnocení schopnosti světelného zdroje nebo svítidla zobrazit barvy přirozeně a věrně v porovnání s ideálním zdrojem světla (Sluncem). CRI se vyjadřuje číslem na stupnici od 0 do 100, kde vyšší hodnota znamená lepší podání barev.

Principy indexu podání barev

 1. Referenční spektrum: Pro určení indexu podání barev se používá referenční spektrum, které představuje ideální spektrální složení světla pro zobrazení barev. Toto referenční spektrum je založeno na spektrálním složení slunečního světla nebo jiného standardního světelného zdroje.

 2. Měření odrazu: Pro testování se používá soubor osmí barevných vzorků známých jako R a přirozené objekty, například ovoce, květiny nebo textilie. Tyto vzorky jsou osvětleny zkoumaným světlem, a pak se měří, jak věrně a přesně zobrazují barvy ve srovnání s referenčním spektrem.

 3. Výpočet CRI: Výsledkem testu je sériové číslo od 0 do 100, přičemž 100 znamená, že zkoumané světlo dokonale zobrazuje barvy, což je typické pro sluneční světlo. Nižší hodnoty indikují, že má svítidlo omezenou schopnost zobrazit barvy přirozeně a věrně.

Příklady světelných zdrojů a jejich přibližné hodnoty indexu podání barev

 1. Sluneční světlo: CRI = 100 (Sluneční světlo je považováno za ideální referenci pro CRI)

 2. Halogenová žárovka: CRI = 100 (halogenové žárovky mají vysoký index podání barev)

 3. LED žárovka s vysokým CRI: CRI > 90 (LED žárovky s vysokým CRI, které jsou schopny zobrazit barvy velmi věrně)

 4. Tradiční wolframová žárovka: CRI = přibližně 100 (klasické žárovky s vláknem mají dobrou reprodukci barev.)

 5. Kompaktní zářivka (CFL): CRI = 80-90 (kvalita barev u CFL se liší podle modelu)

 6. Standardní LED žárovka: CRI = 70-90 (standardní LED žárovky mají různé CRI hodnoty, a to i v rámci jednoho výrobce.)

 7. Zářivka s vysokým CRI pro fotografii: CRI > 90 (speciální zářivky navržené pro fotografy s vysokým CRI pro přesné zobrazení barev.)

 8. LED pásky: CRI = 70-90 (CRI hodnota může být různá podle konkrétního typu a výrobce)

 9. Denní světlo simulující LED: CRI > 90 (Existují LED světla navržená tak, aby co nejvíce simulovala denní světlo.)

 10. Sodíková výbojka: CRI = 20 - 30 (velmi nízká schopnost rozeznání barev)

Význam indexu podání barev spočívá v tom, že pomáhá určit, jak barvy vypadají pod konkrétním osvětlením. Pod svítidlem s vyšším indexem podání barev, bude světlo lépe zobrazovat odstíny barev a pomůže například při malování, designu interiérů, fotografii a dalších oblastech, kde je přesné vidění barev důležité. V praxi se doporučuje používat světla s indexem podání barev nad 80 Ra pro aplikace, kde je klíčová kvalita barev.