Co je goniofotometr?

Měření světla pomocí goniofotometru

Goniofotometr je zařízení používané v oblasti osvětlovací techniky a fotometrie. Používá se k měření světelného toku, rozložení světla a světelných vlastností svítidel a světelných zdrojů. Toto zařízení umožňuje přesnou analýzu světelných charakteristik, což je důležité při vývoji, testování a hodnocení různých svítidel a osvětlovacích systémů.

Hlavní funkce goniofotometru

  1. Měření světelného toku: Goniofotometr umožňuje přesné měření světelného toku, což je celkové množství světla vyzařovaného světelným zdrojem nebo svítidlem do určitého směru.

  2. Měření rozložení světla: Toto zařízení umožňuje měřit, jak světlo rozloženo v různých směrech od světelného zdroje. To je užitečné pro určení, jak rovnoměrně svítidlo osvětluje určitou plochu.

  3. Analýza světelného spektra: Goniofotometr může také provádět analýzu světelného spektra, což je rozklad světla na různé vlnové délky. To je důležité pro hodnocení barvy světla, včetně teploty chromatičnosti a indexu podání barev (CRI).

  4. Měření světelného toku v závislosti na úhlu: Goniofotometrem se měří i to, jak se světelný tok mění v závislosti na úhlu vůči svítidlu. To je užitečné pro stanovení účinku optických čoček nebo reflektorů a difuzorů na měrný výkon.

Goniofotometr je velmi důležitým nástrojem pro vývoj a testování našich dřevěných svítidel. Pomáhají inženýrům a designérům dosáhnout požadovaných světelných vlastností a optimalizovat efektivitu svítidel. 

Výstupem z goniofotometru jsou tzv. eulumdata, což je soubor dat ve formátu .ldt, který je možné nahrát do programu pro výpočet osvětlení Relux nebo Dialux. Díky tomu je možné provézt simulaci osvětlenosti v daném prostoru.