Co je FSC certifikace?

Význam certifikace FSC pro udržitelné lesnictví

FSC certifikace je nezávislý systém certifikace lesního hospodářství a výrobků ze dřeva, který byl vyvinut neziskovou organizací FSC. Cílem FSC certifikace je podporovat udržitelné lesní hospodářství, což zahrnuje ekologické, sociální a ekonomické aspekty lesního hospodaření. Organizace FSC byla založena v roce 1993 jako reakce na obavy z odlesňování a negativních dopadů na životní prostředí a společenství, které jsou s tímto odlesňováním spojeny.

Certifikace FSC zahrnuje

  1. Principy udržitelného lesního hospodářství: FSC stanovuje standardy pro lesní hospodářství, které zahrnují ochranu biodiverzity, spravedlivé pracovní podmínky pro lesníky, respektování práv původních obyvatel a další environmentální a sociální kritéria.

  2. Sledovatelnost dřeva: Certifikace umožňuje sledovat původ dřeva a dřevních výrobků od lesa až po konečného spotřebitele. To zajišťuje, že dřevo pochází z lesů, které jsou řádně spravovány podle FSC standardů.

  3. Důvěryhodné certifikační orgány: FSC certifikaci provádějí nezávislé certifikační orgány, které prověřují, zda lesní hospodářství a dodavatelský řetězec splňují FSC standardy.

FSC certifikaceje důležitým nástrojem pro ochranu lesů a udržitelného využívání dřeva na celém světě. Spotřebitelé, stavební firmy, výrobci nábytku a další se často snaží preferovat produkty s FSC certifikací jako způsob, jak podpořit udržitelné lesnictví a snížit negativní dopady na životní prostředí spojené s odlesňováním. Certifikace FSC pomáhá spotřebitelům rozhodovat se pro produkty, které pocházejí z ekologicky a sociálně odpovědných zdrojů.

Pro výrobu našich dřevěných svítidel používáme pouze dřevo, které certifikaci FSC mají. Navíc za každé naše ručně vyrobené svítidlo ze dřeva vysadíme nový strom v našem českém lese.