Co je frekvence napájecího napětí?

Frekvence napájecího napětí

Frekvence napájecího napětí, často označovaná jako síťová frekvence, je pojem v elektrotechnice, který udává, jak často se střídavé napájecí napětí mění v kladném směru a záporném směru v elektrické síti. Frekvence napájecího napětí se měří v jednotkách Hertz (Hz) a je konstantní hodnotou pro danou elektrickou síť.

Většina zemí používá frekvenci napájecího napětí 50 Hz nebo 60 Hz. To znamená, že se během jedné sekundy změní polarita napětí 50x resp. 60x.

  • V Evropě, včetně většiny zemí EU, se používá síťová frekvence 50 Hz.
  • V Severní Americe a některých dalších regionech se používá síťová frekvence 60 Hz.

Frekvence napájecího napětí je důležitým parametrem elektrické sítě, protože ovlivňuje chování elektrických zařízení a spotřebičů, které jsou na ni připojeny. Například některé elektrické motory a zařízení, zejména ty, které pracují s otáčejícími se částmi, jsou citlivé na frekvenci napětí. Při nesprávné frekvenci může docházet k chybám v provozu a dokonce k poškození zařízení.

Důležité je, že frekvence napájecího napětí musí být konzistentní ve všech částech elektrické sítě, aby byl zajištěn správný provoz elektrických zařízení. Změny frekvence mohou mít vliv na přesnost zařízení, která závisí na časování.