Co jsou eulumdata (.ldt soubor)?

Využití eulumdat při projektování osvětlení

Eulumdata je standardizovaný formát dat (soubor s příponou .ldt), který slouží k popisu fotometrických vlastností světelných zdrojů, LED diod, žárovek i LED svítidel. Tyto informace zahrnují měřené hodnoty světelného toku, úhlu vyzařování, příkonu svítidla a dalších fotometrických parametrů, které jsou nutné k provedení výpočtu osvětlení.

Hlavním účelem eulumdat je usnadnit výměnu fotometrických dat mezi výrobci osvětlovací techniky s projektanty osvětlení a koncovými uživateli. Díky standardizovanému formátu poskytují výrobci podrobné technické informace o svých svítidlech ve strukturovaném a snadno srozumitelném formátu. Projektanti osvětlení a designéři pak mohou tyto informace použít k návrhu osvětlení např. v programu Relux nebo Dialux a usnadit tak výběr vhodných svítidel pro konkrétní aplikace.

Tento standardizovaný formát dat přispívá ke zlepšení transparentnosti a kvality informací o osvětlovacích produktech na trhu, což nakonec prospívá projektům osvětlení a pomáhá dosáhnout efektivního a kvalitního osvětlení v různých prostředích.