Co je DALI stmívání?

Adresovatelné rozhraní osvětlení (DALI)

DALI je digitální adresovatelné rozhraní pro ovládání svítidel. Je to standardizovaný protokol pro stmívání a ovládání osvětlení v budovách. Je to digitální systém, který umožňuje přesné řízení osvětlení v interiérech i exteriérech. DALI stmívání je jednou z hlavních funkcí protokolu DALI.

DALI stmívání svítidel

Hlavní funkce DALI stmívání

  1. Individuální řízení svítidel: Každé stmívatelné svítidlo nebo skupina několika svítidel připojených k DALI systému prostřednictvím dvouvodičové sběrnice, může být individuálně řízeno. To znamená, že lze nastavit různé úrovně jasu pro jednotlivé světelné body nebo skupiny světel podle potřeby.

  2. Stmívání: DALI umožňuje plynulé stmívání světel s DALI. Uživatel může snadno regulovat jas světel od plného jasu až po úplné zhasnutí. Toto stmívání může být řízeno pomocí ovladačů, senzorů nebo programovatelných automatických systémů.

  3. Programovatelnost: DALI systémy jsou programovatelné, což znamená, že uživatelé mohou nastavit různé světelné scény nebo časová schémata pro osvětlení. To umožňuje vytvořit různé atmosféry v místnosti a optimalizovat využití energie.

  4. Komunikace: DALI umožňuje pouze jednosměrnou komunikaci mezi světly a ovládacím systémem. To znamená, že můžeme pouze posílat pokyny do svítidla. Pokročilá nádstavba DALI-2 má však obousměrnou komunikaci a můžeme tak získávat zpětnou vazbu o stavu světel, například o tom, zda světlo funguje správně nebo jaká je jeho aktuální příkon, spotřeba el. energie, atp.

  5. Flexibilita: DALI je flexibilní systém, který lze snadno rozšiřovat nebo upravovat podle potřeb uživatele. Lze přidat další světla, senzory nebo ovladače bez potřeby změny celého systému.

Regulace osvětlení pomocí DALI stmívání je nejčastěji používáno v komerčních budovách, kancelářích, obchodech, nemocnicích a dalších prostorech, kde je efektivní a přesné řízení osvětlení klíčové pro komfort, úsporu energie i bezpečnost.