Co je to CRI?

Důležitost indexu podání barev (CRI)

CRI, neboli Index podání barev, je měřítko používané k vyhodnocení schopnosti svítidel a světelných zdrojů zobrazit barvy osvětlených objektů přirozeným způsobem. CRI se používá k určení, jak věrně světelný zdroj reprodukuje barvy ve srovnání s ideálním referenčním světlem. Vyšší hodnoty CRI ukazují na lepší schopnost světla zobrazit barvy.

Srovnání různých CRI

CRI je číslo vyjádřené na stupnici od 0 do 100

  • CRI 0 znamená, že pod takovým světelným zdrojem nedokážeme rozlišit žádné barvy (například monochromatické světlo).
  • CRI 100 znamená, že světlo ze světelného zdroje zobrazuje barvy věrně a přirozeně jako sluneční světlo.

Hodnoty CRI pro běžné světelné zdroje se pohybují v rozmezí od 0 (například u některých výbojek) až po 98 (u kvalitních LED čipů). Klasická vláknová žárovka měla CRI kolem 98-100, což znamená, že jsou schopny dobře zobrazovat barvy. U LED svítidel byvá CRI nejčastěji 80+ nebo 90+, což vede k mírnému zkreslení barev, které však není zrakem dobře rozpoznatelné.

CRI je důležitý faktor při volbě vhodného svítidla pro prostředí, kde je důležité, aby barvy byly zobrazeny co nejvěrněji. Například v oblasti umění, módy, lékařství (například při diagnóze), výroby a dalších odvětvích, kde je rozpoznání barev klíčové, je důležité mít světelný zdroj s vysokým CRI.