Co je barva světla?

Jaké jsou základní barvy světla?

Barva světla je vnímání lidským okem závislé na vlnové délce světla. Každá barva světla má charakteristickou vlnovou délku a může být vnímána jako odstín, který je lidským mozku interpretován na základě stimulace tří druhů světlocitlivých čípků v sítnici oka. Tito čípky jsou citliví na různé části elektromagnetického spektra.

Tři základní barva světla

  1. Červená: Červená barva světla má delší vlnovou délku a je vnímána jako teplá barva. Je základní barvou v modelu aditivního míchání barev, který se používá například u televizních obrazovek nebo monitorů.

  2. Zelená: Zelená barva má střední vlnovou délku a je také základní barvou pro aditivní míchání barev. Je vnímána jako svěží a přírodní.

  3. Modrá: Modrá barva světla má krátkou vlnovou délku a je třetí základní barvou v aditivním modelu. Je vnímána jako studená barva světla.

Kromě těchto tří základních barev existuje celé spektrum barev, které vznikají kombinací různých vlnových délek. Kombinací těchto tří barev můžeme vytvořit různé odstíny a sytosti barev.

V praxi se barva světla často měří nebo popisuje pomocí teplot chromatičnosti nebo chromatických koordinátů. Barevná teplota se používá především pro světelné zdroje, jako jsou žárovky, a udává barevnou teplotu, při které by byla barva světla shodná s barvou světla absolutně černého tělesa při dané teplotě. Chromatické koordináty, jako jsou chromatické hodnoty x a y v barevném prostoru CIE xyY, slouží k přesné specifikaci barvy světla.