Co je barevný prostor CIE?

Pochopení barevného prostoru CIE

Barevný prostor CIE je matematický model, který byl vyvinut mezinárodní komisí CIE (Comission Internationale de l'Éclairage), pro popis a reprezentaci barev. Tento barevný prostor byl vytvořen s cílem vytvořit standardizovaný a objektivní způsob, jak vyjádřit barvy a umožnit jejich přesný popis, porovnávání a reprodukci.

Barevný prostor CIE

Existuje několik různých barevných prostorů CIE, z nichž nejznámější jsou CIE XYZ (CIE 1931), CIE xyY a CIELAB (CIE L*a*b*). 

  1. CIE XYZ (CIE 1931): Tento barevný prostor byl vyvinut v roce 1931 a používá se pro reprezentaci barev ve dvou rozměrech - chromatičnosti (x, y) a jasu (Y). Chromatické složky (x, y) určují polohu barvy v barevném spektru, zatímco jas (Y) udává jas (intenzitu barvy). Tento prostor umožňuje popis širokého spektra barev, včetně barevného podání a teploty barvy.

  2. CIE xyY: Tento barevný prostor slouží ke specifikaci barvy pomocí chromatických koordinátů (x, y) a jas (Y) a je derivátem CIE XYZ
    Chromatické koordináty (x, y) určují polohu barvy v chromatické rovině a popisují, jaký podíl dané barvy tvoří základní barvy spektra (červenou, zelenou a modrou).
    Jas (Y) nebo intenzita barvy určuje, jak je barva světlá nebo tmavá. CIE xyY je více intuitivní pro popis barev v porovnání s XYZ, protože vytváří diagram chromatičnosti zobrazující barevné spektrum.
  3. CIELAB (CIE L*a*b*): Tento modernější barevný prostor byl vyvinut v roce 1976 a je více uniformní než CIE 1931. Používá tři rozměry: jas (L*), červenozelená složka (a*), a modrozlatá složka (b*). Jas (L*) určuje světelnost od černé (0) po bílou (100), zatímco složky a* a b* určují odstíny od červené po zelenou a od modré po žlutou. Tento prostor se často používá pro analýzu barevných diferencí a rozlišení mezi barvami.

Barevné prostory CIE jsou klíčovým nástrojem v oblasti barevného modelování, zobrazovací technologie, osvětlování a dalších oborech, kde je důležitý přesný popis barev. Tyto prostory umožňují standardizovaný způsob, jak pracovat s barvami bez ohledu na konkrétní zařízení nebo technologii.