Co je barevná teplota?

Vliv barevné teploty a vnímání světla

Barevná teplota je fyzikální charakteristika světelného záření, která udává teoretickou teplotu, při níž by absolutně černé těleso vyzařovalo světlo se stejným spektrálním složením jako zkoumaný světelný zdroj. Tato charakteristika je klíčovým faktorem při popisu a klasifikaci bílého světla, a je měřena v kelvinech (K). Barevná teplota je důležitým parametrem v oblasti osvětlování ale třeba i fotografie.

Hlavní body týkající se barevné teploty

Barevná teplota světla

  1. Spektrální složení: Barevná teplota nám umožňuje určit, jaké spektrální složení má světlo. Nižší hodnoty barevné teploty (například kolem 2700 K) odpovídají teplé bílé, jako je červěno-oranžová, zatímco vyšší hodnoty (například kolem 6500 K) označují studenou bílou barvu, která je bílá až modrá.

  2. Klasifikace bílého světla: Světelné zdroje mohou být klasifikovány na základě jejich barevné teploty. Teplé bílé světlo (nižší barevná teplota) se často používá v interiérech a má příjemnou barvu, podobně jako klasická žárovka. Chladné bílé světlo (vyšší barevná teplota) se používá především v pracovních prostorech a má svěží, denní vzhled.

  3. Vztah k bílému světlu: Barevná teplota není spojena s teplotou reálných objektů, ale je to abstraktní koncept, který pomáhá klasifikovat různé odstíny bílého světla podle jejich vizuálního vjemu. Absolutně černé těleso je teoretický koncept, který by vyzařoval různé barvy světla při různých teplotách, což vytváří spojitou škálu barevných teplot.

Barevná teplota je důležitým aspektem při volbě osvětlení pro různé účely, například v interiérech, v návrhu osvětlení pro fotografii nebo při výběru nejen stropních svítidel. Správný výběr barevné teploty vytvoří požadovanou atmosféru nebo podmínky pro potřebný účel použití.