Co je analogové stmívání?

Jak funguje a jak se používá analogové stmívání

Analogové stmívání je technika, která se používá k regulaci jasu a intenzity svítidel v osvětlovacím systému. Tato technika umožňuje postupné a plynulé snižování nebo zvyšování světelného výkonu bez viditelných kroků. Analogové stmívání je již méně používaným systémem stmívání svítidel, které se používalo v divadelním osvětlení, komerčním osvětlení ale také v domásnostech a dalších aplikací, kde je potřeba jemná kontrola jasu svítidel.

Jaké jsou typy analogového stmívání?

Principy analogového stmívání zahrnují použití elektrických komponent, jako jsou stmívače, rezistory nebo tranzistory, k regulaci průtoku elektrického proudu do světelného zdroje resp. svítidla.

Způsoby analogového stmívání svítidel:

  1. Regulace proudu: Tato metoda zahrnuje použití potenciometru nebo reostatu k omezení proudu, který prochází světelným zdrojem. Snížení proudu vede ke snížení jasu světla. 

    Analogové stmívání regulací proudu

  2. PWM (Pulse Width Modulation): Metoda pulzně-šířkové modulace spočívá v rychlém střídání zapnutého a vypnutého stavu svítidla v určitém časovém poměru. Zkracování doby zapnutí svítidla vede ke snižování jasu. Tato metoda je často využívána ve stmívačích pro LED pásky a napěťově napájené LED moduly.

    Analogové stmívání PWM

  3. Stmívání 1-10V: Princip stmívání 1-10V je založen na použití elektrického napětí s rozsahem od 1 do 10 voltů. Tento signál je generován externím stmívačem a je přiveden na stmívací svorky LED driveru svítidla. Čím vyšší je napětí v rozsahu 1-10V, tím vyšší je jas světla.

    Analogové stmívání 1-10V

Výhoda analogového stmívání je plynulá a nepřerušovaná regulace jasu, což je užitečné zejména v prostředích, kde je důležitá přesná kontrola. Nicméně analogové stmívání je náročné na instalaci i údržbu, a je málo efektivní ve srovnání s digitálními řídícími technologiemi, jako je např. DALI stmívání.