Co je absolutně černé těleso?

Význam absolutně černého tělesa

Absolutně černé těleso (také nazývané ideální černé těleso) je ideálně černý objekt, který pohlcuje veškeré světlo, které na něj dopadne. Jde o fyzikální model, který ovšem reálně neexistuje. Takové těleso absorbuje veškeré elektromagnetické záření bez odrazu a žádná část z něj se neodráží nebo ním neprochází. Absolutně černé těleso pohlcuje veškeré elektromagnetické záření, ať už jde o viditelné světlo, infračervené záření nebo ultrafialové záření.

Jak se využívá křivka absolutně černého tělesa ve světelné technice?

V oblasti osvětlení se využívá křivka absolutně černého tělesa, nebo-li Planckova křivka.

Tato křivka hraje důležitou roli v barevném prostoru CIE (Mezinárodní komise pro osvětlování). Barevný prostor CIE, je navržen tak, aby umožnil popis a reprodukci barev lidským zrakem a v souladu s fyziologickými a psychovizuálními aspekty vnímání barev.

Křivka absolutně černého tělesa

Konkrétně se křivka absolutně černého tělesa vztahuje k teplotě světelného zdroje, což je důležitý parametr při popisu barvy světla.

Zde jsou některé způsoby, jak se křivka absolutně černého tělesa využívá v barevném prostoru CIE:

  1. Stanovení teploty chromatičnosti: Teplota barvy světla představuje tu barvu, kterou by mělo absolutně černé těleso, pokud bychom ho zahřáli na danou teplotu barvy. např. na 3000 K nebo 5000K. 

  2. Určení indexu podání barev: Svítidlo, jehož světlo se přesně shoduje s absolutně černým tělesem při dané teplotě, má maximální možné CRI 100. Jakmile se barva světelného zdroje vzdaluje od tohoto ideálního průběhu, hodnota CRI klesá.

  3. Specifikace barev: V barevném prostoru CIE jsou definovány standardní světelné zdroje, jako je denní světlo D65, které jsou vytvořeny na základě Planckovy křivky. To umožňuje přesně specifikovat barevnou teplotu a spektrální složení světelných zdrojů.

Celkově lze říci, že Planckova křivka absolutně černého tělesa je důležitým nástrojem v barevném prostoru CIE, který umožňuje přesně popsat a modelovat různé barevné jevy a vnímání barev v lidském zraku.